Dokument & lagar (9 126 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (MJU21) Beredning Prop.

2017-04-20 10:00:00

Yttrande 2016/17:MJU5y

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 7 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 (L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 0 73 11 SD 38 0 0 9 MP 23 0 0 2 C 0 0 17 5 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 175 28 90 56 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 6 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 258 39 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 5 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 1 0 73 10 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 0 18 4 V 0 18 0 3 L 0 0 15 4 KD 0 0 13 3 - 0 0 0 2 Totalt 160 18 119 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 2 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 0 0 15 4 KD 0 0 13 3 - 0 0 0 2 Totalt 212 57 28 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 13 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 258 39 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 1 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 1 73 0 10 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 224 73 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Riksdagsskrivelse 2016/17:222

Riksdagsskrivelse 2016/17:222 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU19 Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-04-20

Riksdagsskrivelse 2016/17:222 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:222 (pdf, 52 kB)

Betänkande 2016/17:MJU14

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 23
Justering: 2017-04-06 Debatt: 2017-04-27 Beslut: 2017-04-27

Betänkande 2016/17:MJU14 (pdf, 597 kB)

Betänkande 2016/17:MJU15

Riksdagen sa nej till motionsförslag om avfall och kretslopp. Motionerna handlar bland annat om pantsystem, matsvinn och producentansvar. Riksdagen sa nej främst för att arbete redan pågår i dessa frågor.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 20
Justering: 2017-04-04 Debatt: 2017-04-19 Beslut: 2017-04-20

Betänkande 2016/17:MJU15 (pdf, 626 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avfall och kretslopp

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-04-06 kl. 09:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-04-06 09:00 Plats : RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen

2017-04-06 09:00:00

Yttrande 2016/17:MJU4y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-06

Omröstning 2016/17:MJU12 Djurskydd

Votering: betänkande 2016/17:MJU12 Djurskydd, förslagspunkt 5 Djurskydd Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 35 0 0 12 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 13 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 264 13 0 72 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:MJU12 Djurskydd

Votering: betänkande 2016/17:MJU12 Djurskydd, förslagspunkt 4 Djurskydd Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 24 M 69 0 0 15 SD 0 36 0 11 MP 20 0 0 5 C 0 0 15 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 1 0 1 Totalt 224 37 15 73 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:MJU12 Djurskydd

Votering: betänkande 2016/17:MJU12 Djurskydd, förslagspunkt 3 Djurskydd Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 69 0 15 SD 0 0 36 11 MP 20 0 0 5 C 0 15 0 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 1 1 Totalt 157 84 37 71 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:MJU12 Djurskydd

Votering: betänkande 2016/17:MJU12 Djurskydd, förslagspunkt 11 Djurskydd Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 (V, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 35 0 0 12 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 1 17 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 13 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 247 30 0 72 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:MJU12 Djurskydd

Votering: betänkande 2016/17:MJU12 Djurskydd, förslagspunkt 1 Djurskydd Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 69 0 15 SD 0 36 0 11 MP 20 0 0 5 C 0 15 0 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 0 13 3 - 0 1 0 1 Totalt 144 121 13 71 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 31 DATUM 2017-04-06 TID 09.00 – 10.50 ajournering 09.45 – 9.55, 10.00 – 10.05, 10.10 – 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Kommissionens förslag om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser

2017-04-06

Betänkande 2016/17:MJU19

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden. I rapporten har Riksrevisionen granskat hur hanteringen av förorenade områden som ägs av staten, eller som har förorenats av statlig verksamhet, har gått till.

Det finns brister i kartläggningen av de förorenade områdena och det har inte gjorts så många skattningar av kostnaderna för sanering konstaterar Riksrevisionen. Dessa brister försvårar bedömningen av i vilken ordning och takt sanering eller röjning bör genomföras för att vara effektiv.

Det finns även oklarheter om bland annat ansvaret mellan olika myndigheter och ansvaret för historiska föroreningar. Kunskapsöverföringen mellan myndigheterna behöver därmed förbättras menar Riksrevisionen. En vägledning med principer för att kunna göra en effektiv ekonomisk planering behöver tas fram.

Regeringen håller med om kritiken och har redovisat förändringar som ska göras enligt Riksrevisionens rekommendationer.

Miljö- och jordbruksutskottet välkomnar regeringens planerade och genomförda åtgärder.  

Rriksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-04-04 Debatt: 2017-04-19 Beslut: 2017-04-20

Betänkande 2016/17:MJU19 (pdf, 273 kB)