Dokument & lagar (9 738 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:28 Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28 Datum och tid: 2018-04-19 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Livsmedelsverket Information om aktuella frågor Gd Annica Sohlström 2. Justering av protokoll 3. Bemyndigande i terrängkörningslagen MJU21 Justering

2018-04-19 10:00:00

Betänkande 2017/18:MJU21

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-04-19 Debatt: 2018-04-25 Beslut: 2018-04-25

Betänkande 2017/18:MJU21 (pdf, 379 kB)

Betänkande 2017/18:MJU15

Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3686 yrkande 43 och 2017/18:3730 yrkande 18 ett tillkännagivande om att införandet av producentansvar för fler produktgrupper såsom möbler och byggmaterial bör utredas. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 19
Justering: 2018-04-17 Debatt: 2018-04-25 Beslut: 2018-04-25

Betänkande 2017/18:MJU15 (pdf, 635 kB)

Omröstning 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 8 Landsbygdspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 M, C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 72 0 11 SD 33 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 6 Landsbygdspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 10 SD 33 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 15 0

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 5 Landsbygdspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 73 0 10 SD 33 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 15

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 4 Landsbygdspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 72 0 0 11 SD 33 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 3 Landsbygdspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 17 M 73 0 0 10 SD 33 0 0 9 MP 0 21 1 3 C 18 0 0 4 V 1 17 0 3 L

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 12 Landsbygdspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 17 M 73 0 0 10 SD 33 0 0 9 MP 1 21 0 3 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 1 Landsbygdspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 0 73 10 SD 0 32 0 10 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 0 0 18 3 L

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 8 Livsmedelspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 10 SD 33 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 15

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 7 Livsmedelspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 73 0 0 10 SD 0 0 33 9 MP 21 1 0 3 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 15 0

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 5 Livsmedelspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD, C, V, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 10 SD 0 33 0 9 MP 22 0 0 3 C 1 17 0 4 V 0 18 0 3

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 4 Livsmedelspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 1 72 10 SD 0 33 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 3 Livsmedelspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 1 72 0 10 SD 33 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 2 Livsmedelspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 10 SD 33 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 0 15

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:237

Riksdagsskrivelse 2017/18:237 Regeringen Kulturdepartementet1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:236 till Näringsdepartementet

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:237 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:237 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:236

Riksdagsskrivelse 2017/18:236 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:237 till Kulturdepartementet

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:236 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:236 (pdf, 54 kB)

Utskottsmöte 2017/18:27 Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27 Datum och tid: 2018-04-17 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Avfall och kretslopp MJU15 Justering Motioner Föredragande: NL 2. Kommissionens förslag till förordning om långlivade organiska föroreningar Subsidiaritetsprövning,

2018-04-17 11:00:00

Betänkande 2017/18:MJU24


Beredning: 2018-05-22 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14