Dokument & lagar (9 152 träffar)

Proposition 2016/17:193

Sista motionsdag: 2017-06-13

Betänkande 2016/17:MJU22

Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2016/17:824 yrkande 31, 2016/17:863, 2016/17:3167 yrkande 9 ett tillkännagivande om förenklade och förkortade tillståndsprocesser. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 9
Justering: 2017-05-18 Debatt: 2017-05-31 Beslut: 2017-05-31

Betänkande 2016/17:MJU22 (pdf, 510 kB)

Utskottsmöte 2016/17:38 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:38 Datum och tid : 2017-05-18 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Information från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 2. Justering av protokoll 3. Övergripande miljöfrågor (MJU22) Justering Motioner Föredragande:

2017-05-18 10:00:00

Riksdagsskrivelse 2016/17:280

Riksdagsskrivelse 2016/17:280 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU21 Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-05-18

Riksdagsskrivelse 2016/17:280 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:280 (pdf, 53 kB)

Betänkande 2017/18:MJU5


Beredning: 2017-09-21 Justering: 2017-10-12

Betänkande 2017/18:MJU4


Beredning: 2017-08-28 Justering: 2017-09-21

Betänkande 2017/18:MJU3


Beredning: 2017-08-28 Justering: 2017-09-21

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:37 Datum och tid : 2017-05-11 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Eldrimner, nationel lt resurscentrum för mathantverk Uppvaktning med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi

2017-05-11 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:37

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 37 DATUM 2017-05-11 TID 10.00 – 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Uppvaktning av Eldrimner Representanter för Eldrimner, nationellt resurscentrum för mathantverk, uppvaktade utskottet

2017-05-11

Riksdagsskrivelse 2016/17:266

Riksdagsskrivelse 2016/17:266 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU20 Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag

2017-05-11

Riksdagsskrivelse 2016/17:266 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:266 (pdf, 53 kB)

Utskottsmöte 2016/17:36 Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:36 Datum och tid : 2017-05-09 11:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Övergripande miljöfrågor (MJU22) Beredning Motioner Föredragande: AS 3. En livsmedelsstrategi för Sverige

2017-05-09 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:36

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 36 DATUM 2017-05-09 TID 11.00 – 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:34 § 2 Övergripande miljöfrågor (MJU22) Utskottet

2017-05-09

Proposition 2016/17:183

Regeringens proposition 2016/17:183 Ändringar i fiskelagen Prop. 2016/17:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Sven-Erik Bucht (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ändringar i fiskelagen (1993:787).


Utskottsberedning: 2017/18:MJU3
Sista motionsdag: 2017-05-24

Proposition 2016/17:183 (pdf, 308 kB)

Utskottsmöte 2016/17:35 Torsdag 2017-05-04 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-05-04 08:00 Plats : RÖ 7-26 1. Jordbruks- och fiskeråd 11 maj 2017 Information Näringsdepartementet Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 2. Justering av protokoll 3.

2017-05-04 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:35

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 3 5 DATUM 2017-05-04 TID 08.00 – 08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Jordbruks- och fiskeråd 11 maj 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information inför jordbruks-

2017-05-04

Betänkande 2016/17:MJU20

Det blir straffbart att utan tillstånd bedriva en yrkesmässig verksamhet för insamling av elavfall. Denna typ av brott ska inte längre undantas straffbestämmelsen om otillåten miljöverksamhet. Sedan tidigare har tvingande EU-regler på området införts i svensk lag. EU-reglerna innebar att en verksamhet för insamling av elavfall måste söka tillstånd för det. Nu blir det alltså straffbart att bryta mot detta.

Regeringen får också rätt att bestämma regler om ytterligare avfallsförebyggande åtgärder. Reglerna får utfärdas om de har särskild betydelse för skyddet för människors hälsa eller miljön.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2017.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-05-04 Debatt: 2017-05-11 Beslut: 2017-05-11

Betänkande 2016/17:MJU20 (pdf, 695 kB)

Omröstning 2016/17:MJU14 Fiskeripolitik

Votering: betänkande 2016/17:MJU14 Fiskeripolitik, förslagspunkt 7 Fiskeripolitik Datum: 2017-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 73 0 0 11 SD 0 0 43 4 MP 21 0 0 4 C 19 0 0 3 V 0 18 0 3 L 16 0 0 3 KD 0 0 14 2 - 0 0 0 2 Totalt 231 18 57 43 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-03

Omröstning 2016/17:MJU14 Fiskeripolitik

Votering: betänkande 2016/17:MJU14 Fiskeripolitik, förslagspunkt 3 Fiskeripolitik Datum: 2017-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (M, SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 73 0 11 SD 0 43 0 4 MP 21 0 0 4 C 0 0 19 3 V 18 0 0 3 L 0 0 16 3 KD 0 0 14 2 - 0 0 0 2 Totalt 141 116 49 43 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-03

Omröstning 2016/17:MJU14 Fiskeripolitik

Votering: betänkande 2016/17:MJU14 Fiskeripolitik, förslagspunkt 2 Fiskeripolitik Datum: 2017-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 73 0 0 11 SD 0 43 0 4 MP 21 0 0 4 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 0 0 2 Totalt 263 43 0 43 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-03

Omröstning 2016/17:MJU14 Fiskeripolitik

Votering: betänkande 2016/17:MJU14 Fiskeripolitik, förslagspunkt 11 Fiskeripolitik Datum: 2017-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 0 73 11 SD 0 43 0 4 MP 21 0 0 4 C 0 0 19 3 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 0 0 2 Totalt 171 43 92 43 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-03