Dokument & lagar (11 641 träffar)

Utlåtande 2017/18:NU8

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 6
Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Utlåtande 2017/18:NU8 (pdf, 1152 kB)

Betänkande 2017/18:NU5

Förslagspunkter: 2
Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:NU5 (pdf, 1455 kB)

Utskottsmöte 2017/18:5 Torsdag 2017-10-19 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5 Datum och tid: 2017-10-19 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Ändringar i konkurrenslagen (NU5) Justering Prop. 2017/18:15 Föredragande: JF 3. Lagändring till följd av en samlad förordning

2017-10-19 10:00:00

Betänkande 2017/18:NU7

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-10-17 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:NU7 (pdf, 427 kB)

Betänkande 2017/18:NU6

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:NU6 (pdf, 997 kB)

Utskottsmöte 2017/18:4 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4 Datum och tid: 2017-10-17 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Biogas i naturgasnätet (NU7) Justering Prop. 2016/17:202 Föredragande: RB 3. Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och SADC-staterna

2017-10-17 11:00:00

Näringsutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017–10–17 TID 11.00–11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3. § 2 Biogas i naturgasnätet (NU7) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:202

2017-10-17

Yttrande 2017/18:NU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Dokumentet är inte publicerat

2017-10-11

Utskottsmöte 2017/18:3 Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3 Datum och tid: 2017-10-10 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Ändringar i konkurrenslagen (NU5) Beredning Prop. 2017/18:15 Föredragande: LS 3. Lagändring till följd av en samlad förordning

2017-10-10 11:00:00

Näringsutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017–10–10 TID 11.00–11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. § 2 Ändringar i konkurrenslagen (NU5) Utskottet behandlade proposition 2017/18:15 om

2017-10-10

Motion 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på energiforskning


Utskottsberedning: 2017/18:NU3

Motion 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning på Rise


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Motion 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Vi vill att hela Sverige ska leva. Hela Sveriges


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:3858 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3858 av Betty Malmberg (M) Klimatneutral energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målet för svensk energiproduktion bör vara att uppnå klimatneutralitet, dvs. att inte bidra till växthuseffekten, och tillkännager detta för


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:3858 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3858 av Betty Malmberg (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3817 av Maria Weimer m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3817 av Maria Weimer m.fl. (L) Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Liberal energipolitik fokuserar på en säker, effektiv elproduktion med


Utskottsberedning: 2017/18:NU3

Motion 2017/18:3817 av Maria Weimer m.fl. (L) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3817 av Maria Weimer m.fl. (L) (pdf, 90 kB)

Motion 2017/18:3815 av Said Abdu m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3815 av Said Abdu m.fl. (L) Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgångspunkten för oss som liberaler är värnandet om


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:3815 av Said Abdu m.fl. (L) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3815 av Said Abdu m.fl. (L) (pdf, 87 kB)

Motion 2017/18:3797 av Said Abdu m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3797 av Said Abdu m.fl. (L) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Liberalerna vill att det ska löna sig att driva företag och ta risker.


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:3797 av Said Abdu m.fl. (L) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3797 av Said Abdu m.fl. (L) (pdf, 94 kB)

Motion 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) Företagande för fler jobb i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att öka möjligheten till lärlingsjobb som även småföretag kan erbjuda och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU NU SoU TU 2017/18:AU4 2017/18:FiU25 2017/18:FiU30

Motion 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 121 kB)

Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige aktivt ska arbeta


Utskottsberedning: CU FöU KrU MJU SkU TU UU 2017/18:FiU1 2017/18:NU3

Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 93 kB) Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 176 kB)

Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av innovationssystemet


Utskottsberedning: CU FiU NU SfU SkU SoU 2017/18:NU4 2017/18:UbU1

Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 121 kB) Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 260 kB)