Dokument & lagar (11 323 träffar)

Proposition 2016/17:181

Regeringens proposition 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling Prop. 2016/17:181 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 april 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll På grundval av den analys som har gjorts

Sista motionsdag: 2017-05-08

Proposition 2016/17:181 (pdf, 322 kB)

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:26 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet, lämnar information inför allmänna rådet

2017-04-20 10:00:00

Riksdagsskrivelse 2016/17:217

Riksdagsskrivelse 2016/17:217 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2016/17:NU19 Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 april 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-04-19

Riksdagsskrivelse 2016/17:217 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:217 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:216

Riksdagsskrivelse 2016/17:216 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2016/17:NU18 Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 april 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-04-19

Riksdagsskrivelse 2016/17:216 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:216 (pdf, 53 kB)

Proposition 2016/17:179

Regeringens proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation Prop. för elcertifikatssystemet 2017 2016/17:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 april 2017 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga

Sista motionsdag: 2017-05-04

Proposition 2016/17:179 (pdf, 969 kB)

Betänkande 2016/17:NU19

Energimyndigheten får ökade möjligheter att utfärda så kallade ursprungsgarantier för el. En ursprungsgaranti visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån.

Energimyndighetens ökade befogenheter innebär att systemet med ursprungsgarantier för el kan utvecklas löpande och att ursprungsgarantierna kan överföras till andra EU-länder.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 6
Justering: 2017-04-06 Debatt: 2017-04-19 Beslut: 2017-04-19

Betänkande 2016/17:NU19 (pdf, 943 kB)

Betänkande 2016/17:NU18

Rättssäkerheten vid medling i vissa upphovsrättstvister ska öka. Bland annat ska det bli tydligare vem som ska kunna utses till medlare. Dessutom ska handläggningen av ärenden flyttas från regeringen till domstol. Domstolen ska också bestämma en tidsgräns för när medlingen senast ska vara avslutad. Tvisterna kan bland annat gälla upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk.

Bibliotek behöver inte heller längre få tillstånd från regeringen för att för att anpassa upphovsrättsligt skyddade verk till personer med funktionsnedsättning.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2017.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-04-06 Debatt: 2017-04-19 Beslut: 2017-04-19

Betänkande 2016/17:NU18 (pdf, 1549 kB)

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-04-06 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen (NU18) Justering Prop. 2016/17:119 Föredragande:

2017-04-06 10:00:00

Yttrande 2016/17:NU6y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Dokumentet är inte publicerat

2017-04-06

Näringsutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 2 5 DATUM 2017–04–06 TID 10.00–10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:24. § 2 Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar

2017-04-06

Motion 2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag


Utskottsberedning: NU

Motion 2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en expertkommitté för elinfrastruktur


Utskottsberedning: NU

Motion 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Omröstning 2016/17:NU14 Energipolitik

Votering: betänkande 2016/17:NU14 Energipolitik, förslagspunkt 3 Energipolitik Datum: 2017-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 1 19 M 0 0 73 11 SD 0 0 39 8 MP 23 0 0 2 C 0 0 18 4 V 0 18 0 3 L 0 0 16 3 KD 0 0 10 6 - 0 0 1 1 Totalt 116 18 158 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-29

Omröstning 2016/17:NU14 Energipolitik

Votering: betänkande 2016/17:NU14 Energipolitik, förslagspunkt 2 Energipolitik Datum: 2017-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 0 73 0 11 SD 0 0 39 8 MP 23 0 0 2 C 0 0 18 4 V 0 0 18 3 L 0 0 16 3 KD 0 0 10 6 - 0 0 1 1 Totalt 117 73 102 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-29

Omröstning 2016/17:NU14 Energipolitik

Votering: betänkande 2016/17:NU14 Energipolitik, förslagspunkt 1 Energipolitik Datum: 2017-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 1 19 M 0 73 0 11 SD 39 0 0 8 MP 22 0 1 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 0 16 0 3 KD 0 10 0 6 - 1 0 0 1 Totalt 173 117 2 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-29

Omröstning 2016/17:NU14 Energipolitik

Votering: betänkande 2016/17:NU14 Energipolitik, förslagspunkt 6 Energipolitik Datum: 2017-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 73 0 0 11 SD 0 0 39 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 0 0 18 3 L 16 0 0 3 KD 0 0 10 6 - 0 0 1 1 Totalt 206 18 68 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-29

Omröstning 2016/17:NU13 Handelspolitik

Votering: betänkande 2016/17:NU13 Handelspolitik, förslagspunkt 9 Handelspolitik Datum: 2017-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 1 19 M 1 72 0 11 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 0 18 4 V 18 0 0 3 L 0 0 16 3 KD 10 0 0 6 - 1 0 0 1 Totalt 185 72 35 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-29

Omröstning 2016/17:NU13 Handelspolitik

Votering: betänkande 2016/17:NU13 Handelspolitik, förslagspunkt 3 Handelspolitik Datum: 2017-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 0 0 73 11 SD 0 0 39 8 MP 21 0 2 2 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 16 0 0 3 KD 10 0 0 6 - 0 0 1 1 Totalt 159 18 115 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-29

Omröstning 2016/17:NU13 Handelspolitik

Votering: betänkande 2016/17:NU13 Handelspolitik, förslagspunkt 1 Handelspolitik Datum: 2017-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 0 73 0 11 SD 0 0 39 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 0 16 0 3 KD 0 10 0 6 - 0 0 1 1 Totalt 135 117 40 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:199

Riksdagsskrivelse 2016/17:199 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2016/17:NU15 Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:199 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:199 (pdf, 53 kB)