Dokument & lagar (14 250 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Tullbrottsdatalag (SkU28) Beredning Prop. 2016/17:91 och motion Föredragande: Pyka 4. Skattebrottsdatalag

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-dokument 4. Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (SkU21) Beredning Prop. 2016/17:58

2017-04-20 10:00:00

Omröstning 2016/17:SkU26 Skatteförfarande och folkbokföring

Votering: betänkande 2016/17:SkU26 Skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 9 Skatteförfarande och folkbokföring Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3 V 0 18 0 3 L 18 0 0 1 KD 16 0 0 0 - 0 0 1 1 Totalt 292 18 1 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SkU26 Skatteförfarande och folkbokföring

Votering: betänkande 2016/17:SkU26 Skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 4 Skatteförfarande och folkbokföring Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 73 0 11 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 0 19 3 V 0 0 18 3 L 0 0 18 1 KD 16 0 0 0 - 0 0 1 1 Totalt 182 73 56 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SkU26 Skatteförfarande och folkbokföring

Votering: betänkande 2016/17:SkU26 Skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 12 Skatteförfarande och folkbokföring Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 73 0 11 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 0 18 0 1 KD 0 16 0 0 - 0 0 1 1 Totalt 184 126 1 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SkU26 Skatteförfarande och folkbokföring

Votering: betänkande 2016/17:SkU26 Skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 1 Skatteförfarande och folkbokföring Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 73 0 0 11 SD 0 40 0 7 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 18 0 0 1 KD 0 0 16 0 - 0 1 0 1 Totalt 254 41 16 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SkU24 Punktskatter

Votering: betänkande 2016/17:SkU24 Punktskatter, förslagspunkt 6 Punktskatter Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 73 0 0 11 SD 0 40 0 7 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 18 0 0 1 KD 16 0 0 0 - 0 1 0 1 Totalt 270 41 0 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SkU24 Punktskatter

Votering: betänkande 2016/17:SkU24 Punktskatter, förslagspunkt 5 Punktskatter Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 (L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 0 19 3 V 18 0 0 3 L 0 18 0 1 KD 16 0 0 0 - 1 0 0 1 Totalt 274 18 19 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SkU24 Punktskatter

Votering: betänkande 2016/17:SkU24 Punktskatter, förslagspunkt 4 Punktskatter Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 0 73 11 SD 0 0 40 7 MP 23 0 0 2 C 0 0 19 3 V 0 18 0 3 L 18 0 0 1 KD 0 0 16 0 - 0 1 0 1 Totalt 144 19 148 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SkU24 Punktskatter

Votering: betänkande 2016/17:SkU24 Punktskatter, förslagspunkt 2 Punktskatter Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 73 0 11 SD 0 1 39 7 MP 23 0 0 2 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 0 18 0 1 KD 0 16 0 0 - 0 0 1 1 Totalt 144 127 40 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SkU24 Punktskatter

Votering: betänkande 2016/17:SkU24 Punktskatter, förslagspunkt 12 Punktskatter Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 72 0 12 SD 40 0 0 7 MP 21 0 0 4 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 18 0 0 1 KD 16 0 0 0 - 1 0 0 1 Totalt 235 72 0 42 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SkU24 Punktskatter

Votering: betänkande 2016/17:SkU24 Punktskatter, förslagspunkt 1 Punktskatter Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 73 0 0 11 SD 0 0 40 7 MP 23 0 0 2 C 0 19 0 3 V 17 0 0 4 L 18 0 0 1 KD 16 0 0 0 - 0 0 1 1 Totalt 249 19 41 40 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Skrivelse 2016/17:98

Regeringens skrivelse 2016/17:98 Redovisning av skatteutgifter 2017 Regeringens skrivelse 2016/17:98 Redovisning av skatteutgifter 2017 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: Skatteutskottet Sista motionsdag: 2017-05-03

Skrivelse 2016/17:98 (pdf, 383 kB)

Omröstning 2016/17:SkU23 Beskattning av företag, kapital och fastighet

Votering: betänkande 2016/17:SkU23 Beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 7 Beskattning av företag, kapital och fastighet Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 0 35 0 12 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 0 13 3 - 0 1 0 1 Totalt 228 36 13 72 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:SkU23 Beskattning av företag, kapital och fastighet

Votering: betänkande 2016/17:SkU23 Beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 5 Beskattning av företag, kapital och fastighet Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 35 0 0 12 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 259 18 0 72 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:SkU23 Beskattning av företag, kapital och fastighet

Votering: betänkande 2016/17:SkU23 Beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 4 Beskattning av företag, kapital och fastighet Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 0 35 0 12 MP 20 0 0 5 C 0 0 15 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 1 0 1 Totalt 226 36 15 72 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:SkU23 Beskattning av företag, kapital och fastighet

Votering: betänkande 2016/17:SkU23 Beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 3 Beskattning av företag, kapital och fastighet Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 68 0 16 SD 35 0 0 12 MP 20 0 0 5 C 0 15 0 7 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 165 111 0 73 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:SkU23 Beskattning av företag, kapital och fastighet

Votering: betänkande 2016/17:SkU23 Beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 2 Beskattning av företag, kapital och fastighet Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 35 0 0 12 MP 20 0 0 5 C 0 15 0 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 262 15 0 72 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:SkU23 Beskattning av företag, kapital och fastighet

Votering: betänkande 2016/17:SkU23 Beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 1 Beskattning av företag, kapital och fastighet Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 69 0 15 SD 0 0 35 12 MP 20 0 0 5 C 0 0 15 7 V 0 0 18 3 L 15 0 0 4 KD 0 0 13 3 - 0 0 1 1 Totalt 126 69 82 72 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Motion 2016/17:3683 av Per Åsling och Mathias Sundin (C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3683 av Per Åsling och Mathias Sundin (C, L) med anledning av prop. 2016/17:141 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skatten på egenproducerad el bör avskaffas för de


Utskottsberedning: SkU

Motion 2016/17:3683 av Per Åsling och Mathias Sundin (C, L) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3683 av Per Åsling och Mathias Sundin (C, L) (pdf, 66 kB)