Dokument & lagar (14 801 träffar)

Betänkande 2017/18:SkU13


Beredning: 2018-02-15 Justering: 2018-03-08

Betänkande 2017/18:SkU7

Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-14 Debatt: 2018-01-24 Beslut: 2018-01-24

Betänkande 2017/18:SkU7 (pdf, 297 kB)

Utskottsmöte 2017/18:14 Torsdag 2017-12-14 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2017/18:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:14 Datum och tid: 2017-12-14 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Riksrevisionens granskning av Folkbokföringen - ett kvalitetsarbete i uppförsbacke (RiR 2017:23) Information Riksrevisor Ingvar Mattsson, enhetschef Håkan Jönsson och

2017-12-14 10:00:00

Betänkande 2017/18:SkU12


Beredning: 2018-02-08 Justering: 2018-03-15

Betänkande 2017/18:SkU11


Beredning: 2018-02-06 Justering: 2018-03-08

Betänkande 2017/18:SkU10


Beredning: 2018-02-06 Justering: 2018-03-08

Betänkande 2017/18:SkU9


Beredning: 2018-02-08 Justering: 2018-03-15

Betänkande 2017/18:SkU8


Beredning: 2018-02-08 Justering: 2018-03-15

Omröstning 2017/18:SkU6 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Votering: betänkande 2017/18:SkU6 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring, förslagspunkt 1 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Datum: 2017-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 0 69 14 SD 0 36 0 10 MP 18 0 0 6 C 8 0 9 5 V 17 0 0 4 L 1 0 13 5 KD 0 0 14 2 - 1 2 0 2 Totalt 141 38 105 65 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:82

Riksdagsskrivelse 2017/18:82 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU6 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:82 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:82 (pdf, 53 kB)

Omröstning 2017/18:SkU4 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Votering: betänkande 2017/18:SkU4 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, förslagspunkt 2 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Datum: 2017-11-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 74 0 9 SD 2 39 0 5 MP 20 0 0 5 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 17 0 2 KD 0 14 0 2 - 1 3 0 0 Totalt 144 164 0 41 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-29

Omröstning 2017/18:SkU4 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Votering: betänkande 2017/18:SkU4 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, förslagspunkt 1 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Datum: 2017-11-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 74 0 0 9 SD 0 41 0 5 MP 19 0 0 6 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 17 0 0 2 KD 14 0 0 2 - 1 3 0 0 Totalt 263 44 0 42 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-29

Omröstning 2017/18:SkU3 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall

Votering: betänkande 2017/18:SkU3 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall, förslagspunkt 1 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall Datum: 2017-11-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2017-11-29

Omröstning 2017/18:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Votering: betänkande 2017/18:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, förslagspunkt 4 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Datum: 2017-11-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 74 0 9 SD 41 0 0 5 MP 20 0 0 5 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 17 0 2 KD 0 14 0 2 - 2 1 1 0 Totalt 184 123 1 41 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-29

Omröstning 2017/18:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Votering: betänkande 2017/18:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, förslagspunkt 3 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Datum: 2017-11-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 0 74 9 SD 0 41 0 5 MP 20 0 0 5 C 0 0 17 5 V 19 0 0 2 L 0 0 17 2 KD 14 0 0 2 - 1 3 0 0 Totalt 156 44 108 41 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:81

Riksdagsskrivelse 2017/18:81 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU5 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:81 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:81 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:80

Riksdagsskrivelse 2017/18:80 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU4 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 2 under punkt 2, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:80 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:80 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:79

Riksdagsskrivelse 2017/18:79 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU3 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:79 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:79 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:78

Riksdagsskrivelse 2017/18:78 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:78 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:78 (pdf, 53 kB)

Utskottsmöte 2017/18:13 Tisdag 2017-11-28 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2017/18:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13 Datum och tid: 2017-11-28 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet 2. Rådsslutsatser om EU-förteckning över ickesamarbetsvilliga

2017-11-28 11:00:00