Dokument & lagar (16 488 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:37 Datum och tid : 2017-04-20 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2016/17:36 2. Folkhälsofrågor (SoU7) Justering Motioner Föredragande: MK 3. Inkomna EU-dokument Föredragande:

2017-04-20 09:30:00

Omröstning 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning, förslagspunkt 5 Stöd till personer med funktionsnedsättning Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (SD, V, L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 1 0 10 M 73 0 0 11 SD 0 40 0 7 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3 V 0 18 0 3 L 0 18 0 1 KD 16 0 0 0 - 0 1 0 1 Totalt 233 78 0 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning, förslagspunkt 23 Stöd till personer med funktionsnedsättning Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 72 1 0 11 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3 V 0 18 0 3 L 18 0 0 1 KD 16 0 0 0 - 0 0 1 1 Totalt 291 19 1 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning, förslagspunkt 17 Stöd till personer med funktionsnedsättning Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 73 0 11 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 0 18 0 1 KD 0 16 0 0 - 1 0 0 1 Totalt 184 126 0 39 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning, förslagspunkt 11 Stöd till personer med funktionsnedsättning Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 (SD, C, L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 73 0 0 11 SD 0 40 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 0 18 0 1 KD 16 0 0 0 - 0 1 0 1 Totalt 233 78 0 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning, förslagspunkt 1 Stöd till personer med funktionsnedsättning Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 103 0 10 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 7 MP 0 23 0 2 C 19 0 0 3 V 0 18 0 3 L 18 0 0 1 KD 16 0 0 0 - 1 0 0 1 Totalt 167 144 0 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Riksdagsskrivelse 2016/17:215

Riksdagsskrivelse 2016/17:215 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 april 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-04-19

Riksdagsskrivelse 2016/17:215 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:215 (pdf, 52 kB)

Utskottsmöte 2016/17:36 Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:36 Datum och tid : 2017-04-18 11:00 Plats : RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2016/17:34 och 2016/17:35 2. Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter (SoU17) Beredning Prop.2016/17:132

2017-04-18 11:00:00

Betänkande 2017/18:SoU2


Beredning: 2017-06-08

Motion 2016/17:3706 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3706 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) med anledning av prop. 2016/17:145 Vissa frågor om läkemedelsregistret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fullfölja arbetet med en nationell samlad läkemedelslista och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU2

Motion 2016/17:3706 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3706 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 76 kB)

Utskottsmöte 2016/17:35 Torsdag 2017-04-06 kl. 08:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-04-06 08:30 Plats : Förstakammarsalen (RÖ 5-1:a ka.) Öppen utfrågning: Tillgången på kvalificerad personal ökar men bristen kvarstår i vården - hur löser vi kompetens- försörjningen i sluten

2017-04-06 08:30:00

Omröstning 2016/17:SoU9 Äldrefrågor

Votering: betänkande 2016/17:SoU9 Äldrefrågor, förslagspunkt 8 Äldrefrågor Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 0 69 15 SD 0 0 36 11 MP 20 0 0 5 C 0 0 15 7 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 1 1 Totalt 139 18 121 71 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:SoU9 Äldrefrågor

Votering: betänkande 2016/17:SoU9 Äldrefrågor, förslagspunkt 6 Äldrefrågor Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 69 0 15 SD 36 0 0 11 MP 20 0 0 5 C 0 15 0 7 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 166 112 0 71 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:SoU9 Äldrefrågor

Votering: betänkande 2016/17:SoU9 Äldrefrågor, förslagspunkt 10 Äldrefrågor Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 0 36 0 11 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 1 0 1 Totalt 241 37 0 71 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Socialutskottets protokoll 2016/17:35

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 35 DATUM 2017-04-06 TID 08.30–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppen utfrågning: Tillgången på kvalificerad personal ökar men bristen kvarstår i vården - hur löser vi kompetens- försörjningen i sluten vård

2017-04-06

Riksdagsskrivelse 2016/17:213

Riksdagsskrivelse 2016/17:213 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU9 Äldrefrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 april 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-04-06

Riksdagsskrivelse 2016/17:213 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:213 (pdf, 52 kB)

Proposition 2016/17:167

Regeringens proposition 2016/17:167 Driftsformer för universitetssjukhus Prop. 2016/17:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som


Utskottsberedning: 2016/17:SoU21
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2017-04-21

Proposition 2016/17:167 (pdf, 436 kB)

Proposition 2016/17:166

Regeringens proposition 2016/17:166 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt Prop. finansierad hälso- och sjukvård 2016/17:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SoU22
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2017-04-21

Proposition 2016/17:166 (pdf, 449 kB)

Motion 2016/17:3691 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3691 av Per Ramhorn m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:122 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag som tillgodoser


Utskottsberedning: 2016/17:SoU16

Motion 2016/17:3691 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3691 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Utskottsmöte 2016/17:34 Tisdag 2017-04-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-04-04 11:00 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Information om myndighetens arbete. (Information 15 min + tid för frågor och svar) 2. Justering

2017-04-04 11:00:00