Dokument & lagar (14 405 träffar)

Betänkande 2016/17:TU16

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 13
Justering: 2017-05-11 Debatt: 2017-06-01 Beslut: 2017-06-01

Betänkande 2016/17:TU16 (pdf, 577 kB)

Utskottsmöte 2016/17:38 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:45

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:38 Datum och tid : 2017-05-18 10:45 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:37 2. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU17) Justering Motioner Föredragande: AB 3. Information

2017-05-18 10:45:00

Utskottsmöte 2016/17:37 Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:37 Datum och tid : 2017-05-16 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:36 2. Information från Sveriges MotorCyklister Generalsekreterare Jesper Christensen, Maria Nordqvist

2017-05-16 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:36 Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:36 Datum och tid : 2017-05-11 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:35 2. Cykelfrågor (TU16) Fortsatt beredning, ev. justering Motioner Föredragande: CF 3. Järnvägs-

2017-05-11 10:00:00

Betänkande 2017/18:TU3


Utskottsmöte 2016/17:35 Tisdag 2017-05-09 kl. 10:45

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-05-09 10:45 Plats : RÖ 7-23 1. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Ingvar Mattsson, projektledare Ingemar Delveborn och Erik Trollius, årlig revisor Stefan Andersson, enhetschef Lena

2017-05-09 10:45:00

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-05-04 kl. 10:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-05-04 10:30 Plats : RÖ 7-23 1. Nationell cykelstrategin för ökad och säker cykling Infrastrukturminister Anna Johansson informerar om regeringens cykelstrategi 2. Justering av protokoll Justering

2017-05-04 10:30:00

Trafikutskottets protokoll 2016/17:34

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17: 34 DATUM 2017-05-04 TID 10.30–11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Cykelstrategin för ökad och säker cykling Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade regeringens cykelstrategi. § 2 § 3 Justering av protokoll Utskottet

2017-05-04

Yttrande 2016/17:TU6y

Trafikutskottets yttrande 2016/17:TU6y Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 4 april 2017 att ge trafikutskottet tillfälle att senast den 2 maj 2017 yttra sig över proposition 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige och de

2017-05-03

Yttrande 2016/17:TU6y (pdf, 175 kB)

Omröstning 2016/17:TU14 Väg- och fordonsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:TU14 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 9 Väg- och fordonsfrågor Datum: 2017-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 0 73 11 SD 0 41 0 6 MP 21 0 0 4 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 0 0 2 Totalt 190 41 73 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-03

Omröstning 2016/17:TU14 Väg- och fordonsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:TU14 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 7 Väg- och fordonsfrågor Datum: 2017-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 1 0 11 M 0 73 0 11 SD 41 0 0 6 MP 21 0 0 4 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 0 16 0 3 KD 1 13 0 2 - 0 0 0 2 Totalt 182 122 0 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-03

Omröstning 2016/17:TU14 Väg- och fordonsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:TU14 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 15 Väg- och fordonsfrågor Datum: 2017-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 73 0 0 11 SD 0 42 0 5 MP 21 0 0 4 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 0 0 16 3 KD 0 0 14 2 - 0 0 0 2 Totalt 233 42 30 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-03

Omröstning 2016/17:TU14 Väg- och fordonsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:TU14 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 1 Väg- och fordonsfrågor Datum: 2017-05-03 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 101 0 11 M 72 1 0 11 SD 41 0 0 6 MP 1 20 0 4 C 19 0 0 3 V 0 18 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 0 0 2 Totalt 164 140 0 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-03

Riksdagsskrivelse 2016/17:238

Riksdagsskrivelse 2016/17:238 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2016/17:TU14 Väg- och fordonsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 maj 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-05-03

Riksdagsskrivelse 2016/17:238 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:238 (pdf, 54 kB)

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-05-02 11:00 Plats : RÖ 7-23 1 . Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:32 2. Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (TU6y) Justering Proposition 2016/17:146 och motioner Föredragande:

2017-05-02 11:00:00

Yttrande 2016/17:TU4y

Trafikutskottet s yttrande 2016/17 : TU4y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet uppmanade den 23 mars 2017 övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016

2017-05-02

Yttrande 2016/17:TU4y (pdf, 264 kB)

Trafikutskottets protokoll 2016/17:33

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17: 33 DATUM 2017-05-02 TID 11.00–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:32. § 2 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (TU6y) Utskottet fortsatte behandlingen

2017-05-02

Yttrande 2016/17:TU5y

Trafikutskottets yttrande 2016/17:TU5y Årsboken om EU – Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2016/17:115 Årsboken om EU – Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och eventuella

2017-04-28

Yttrande 2016/17:TU5y (pdf, 180 kB)

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:31 2 . Riksdagens skrivelser till regeringen (TU4y) Justering Skrivelse 2016/17:75 Föredragande:

2017-04-27 10:00:00