Dokument & lagar (16 248 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-04-20 09:00 Plats : RÖ 4-30, kl. 09:00 (punkt 1-6) Skandiasalen, kl. 10:00 (punkt 7) 1. EU-överläggning om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

2017-04-20 09:00:00

Motion 2016/17:3705 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3705 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lovskola ska gälla elever i årskurs 6, 7, 8 och 9 och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:UbU22

Motion 2016/17:3705 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3705 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:3704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:161 En försöksverksamhet med branschskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur studie- och yrkesvägledningen kan förbättras i


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:3704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:3703 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3703 av Christer Nylander m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:161 En försöksverksamhet med branschskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lärlingar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:UbU21

Motion 2016/17:3703 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3703 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 70 kB)

Utskottsmöte 2016/17:33 Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-04-06 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:32 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument 4. Skolväsendet - övergripande

2017-04-06 10:00:00

Yttrande 2016/17:UbU6y

En livsmedelsstrategi för Sverige Dokumentet är inte publicerat

2017-04-06

Omröstning 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Votering: betänkande 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, förslagspunkt 8 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 (L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 68 0 0 16 SD 36 0 0 11 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 13 0 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 262 15 0 72 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Votering: betänkande 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, förslagspunkt 7 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 69 0 15 SD 36 0 0 11 MP 20 0 0 5 C 0 15 0 7 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 166 112 0 71 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Votering: betänkande 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, förslagspunkt 44 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 72 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 0 69 15 SD 36 0 0 11 MP 20 0 0 5 C 0 15 0 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 194 15 69 71 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Votering: betänkande 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, förslagspunkt 43 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 67 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 69 0 15 SD 36 0 0 11 MP 20 0 0 5 C 0 0 15 7 V 18 0 0 3 L 0 0 15 4 KD 0 0 13 3 - 1 0 0 1 Totalt 166 69 43 71 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Votering: betänkande 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, förslagspunkt 40 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 58 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 0 36 0 11 MP 20 0 0 5 C 0 0 15 7 V 2 0 15 4 L 15 0 0 4 KD 0 0 13 3 - 0 1 0 1 Totalt 197 37 43 72 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Votering: betänkande 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, förslagspunkt 39 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 55 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 68 0 0 16 SD 0 0 36 11 MP 20 0 0 5 C 0 0 15 7 V 0 18 0 3 L 0 0 15 4 KD 0 0 13 3 - 0 0 1 1 Totalt 179 18 80 72 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Votering: betänkande 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, förslagspunkt 30 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 40 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 0 36 0 11 MP 19 0 0 6 C 15 0 0 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 1 0 1 Totalt 240 37 0 72 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Votering: betänkande 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, förslagspunkt 3 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 68 1 15 SD 36 0 0 11 MP 20 0 0 5 C 0 15 0 7 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 166 111 1 71 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:33

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 33 DATUM 2017-04-06 TID 10:00–10:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av p rotokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:32. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Skolväsendet

2017-04-06

Riksdagsskrivelse 2016/17:208

Riksdagsskrivelse 2016/17:208 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 april 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-04-06

Riksdagsskrivelse 2016/17:208 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:208 (pdf, 53 kB)

Motion 2016/17:3690 av Annika Eclund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3690 av Annika Eclund m.fl. (KD) med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Propositionens innehåll I propositionen föreslås en ny lag om studiestartsstöd. Stödet syftar


Utskottsberedning: 2016/17:UbU20

Motion 2016/17:3690 av Annika Eclund m.fl. (KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3690 av Annika Eclund m.fl. (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka studiestartsstödet till


Utskottsberedning: 2016/17:UbU20

Motion 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:3688 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3688 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) Med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslå r proposition 2016/17:158 Studiestartsstöd – e tt nytt rekryterande


Utskottsberedning: 2016/17:UbU20

Motion 2016/17:3688 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3688 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:3685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag till


Utskottsberedning: 2016/17:UbU23

Motion 2016/17:3685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 70 kB)