Dokument & lagar (370 träffar)

Betänkande 1993/94:UbU20


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-03

Betänkande 1993/94:UbU18


Justering: 1994-05-19

Betänkande 1993/94:UbU15


Justering: 1994-05-19

Betänkande 1993/94:UbU13


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-02

Betänkande 1993/94:UbU12


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-02

Betänkande 1993/94:UbU11


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-03

Betänkande 1993/94:UbU14


Justering: 1994-05-17 Debatt: 1994-06-03

Betänkande 1993/94:UbU19


Justering: 1994-05-05 Debatt: 1994-05-19

Betänkande 1993/94:UbU10


Justering: 1994-05-05 Debatt: 1994-05-19

Motion 1993/94:Ub89 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub89 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen Privata särskolor Vi kan konstatera att regeringen, när det gäller bidrag till privata särskolor, nu ansluter sig till vår uppfattning om hur bidragen till privata skolor även i övrigt bör


Utskottsberedning: ---1993/94:UbU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub88 av Stina Gustavsson och Christina Linderholm (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub88 av Stina Gustavsson och Christina Linderholm c med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen Regeringen föreslår ett förtydligande i 5 kap. 28 skollagen, innebärande att endast de som är behöriga till ett nationellt program kan tas in i en RH-anpassad RH=rörelsehindrad


Utskottsberedning: -1993/94:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1993/94:UbU17


Justering: 1994-04-21 Debatt: 1994-05-05

Betänkande 1993/94:UbU16


Justering: 1994-04-21 Debatt: 1994-05-05

Betänkande 1993/94:UbU9


Justering: 1994-04-21

Motion 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Återhållsamhet med statliga medel är något som i hög grad har predikats under senare tid. Inte minst har detta gällt myndigheters


Utskottsberedning: --1993/94:UbU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub86 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub86 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet Skolans utveckling Skolan skall ge kunskaper som ökar människornas möjligheter till ett bra och innehållsrikt liv. Den skall också medverka till vårt lands framtida utveckling och välstånd.


Utskottsberedning: --------------1993/94:UbU11 1993/94:UbU12 1993/94:UbU14
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub85 av Björn Samuelson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub85 av Björn Samuelson m.fl. v med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet I skrivelsen menar regeringen att den s.k. reformutvecklingen av skolan under senare år kan uttryckas i tre steg: avreglering och förnyelse drivkrafter för förnyelse informations- och utvärderingssystem.


Utskottsberedning: --1993/94:UbU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub84 av Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub84 av Elver Jonsson fp med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet I skrivelsen beskriver regeringen olika erfarenheter av utvecklingen inom skolan på grundval av bl.a. uppföljningar och utvärderingar som gjorts av Skolverket. Regeringen konstaterar att det är


Utskottsberedning: -1993/94:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub83 av Inger Hestvik m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub83 av Inger Hestvik m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Regeringen markerar på olika sätt sin avsikt att skapa tydlig kategoriskillnad inom högskolan. Denna strävan tar sig bl.a. uttryck i helt skilda sätt att behandla forskning


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Högre utbildning i Stockholms län Bygg ut den högre utbildningen i Stockholms län. Planera för ett nytt universitet på Södertörn med tyngdpunkt vid Novum i Huddinge.Utveckla


Utskottsberedning: -------1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation