Dokument & lagar (370 träffar)

Betänkande 1993/94:UbU20


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-03

Betänkande 1993/94:UbU18


Justering: 1994-05-19

Betänkande 1993/94:UbU15


Justering: 1994-05-19

Betänkande 1993/94:UbU13


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-02

Betänkande 1993/94:UbU12


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-02

Betänkande 1993/94:UbU11


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-03

Betänkande 1993/94:UbU14


Justering: 1994-05-17 Debatt: 1994-06-03

Betänkande 1993/94:UbU19


Justering: 1994-05-05 Debatt: 1994-05-19

Betänkande 1993/94:UbU10


Justering: 1994-05-05 Debatt: 1994-05-19

Motion 1993/94:Ub89 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub89 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen Privata särskolor Vi kan konstatera att regeringen, när det gäller bidrag till privata särskolor, nu ansluter sig till vår uppfattning om hur bidragen till privata skolor även i övrigt


Utskottsberedning: ---1993/94:UbU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub88 av Stina Gustavsson och Christina Linderholm (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub88 av Stina Gustavsson och Christina Linderholm (c) med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen Regeringen föreslår ett förtydligande i 5 kap. 28 § skollagen, innebärande att endast de som är behöriga till ett nationellt program kan tas in i en RH-anpassad (RH=rörelsehindrad)


Utskottsberedning: -1993/94:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1993/94:UbU17


Justering: 1994-04-21 Debatt: 1994-05-05

Betänkande 1993/94:UbU16


Justering: 1994-04-21 Debatt: 1994-05-05

Betänkande 1993/94:UbU9


Justering: 1994-04-21

Motion 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Återhållsamhet med statliga medel är något som i hög grad har predikats under senare tid. Inte minst har detta gällt


Utskottsberedning: --1993/94:UbU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub86 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub86 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s) med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet Skolans utveckling Skolan skall ge kunskaper som ökar människornas möjligheter till ett bra och innehållsrikt liv. Den skall också medverka till vårt lands framtida utveckling


Utskottsberedning: --------------1993/94:UbU11 1993/94:UbU12 1993/94:UbU14
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub85 av Björn Samuelson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub85 av Björn Samuelson m.fl. (v) med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet I skrivelsen menar regeringen att den s.k. reformutvecklingen av skolan under senare år kan uttryckas i tre steg: avreglering och förnyelse drivkrafter för förnyelse informations-


Utskottsberedning: --1993/94:UbU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub84 av Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub84 av Elver Jonsson (fp) med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet I skrivelsen beskriver regeringen olika erfarenheter av utvecklingen inom skolan på grundval av bl.a. uppföljningar och utvärderingar som gjorts av Skolverket. Regeringen konstaterar att


Utskottsberedning: -1993/94:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub83 av Inger Hestvik m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub83 av Inger Hestvik m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Regeringen markerar på olika sätt sin avsikt att skapa tydlig kategoriskillnad inom högskolan. Denna strävan tar sig bl.a. uttryck i helt skilda sätt att behandla


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Högre utbildning i Stockholms län Bygg ut den högre utbildningen i Stockholms län. Planera för ett nytt universitet på Södertörn med tyngdpunkt vid Novum i


Utskottsberedning: -------1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation