Dokument & lagar (18 023 träffar)

Motion 2018/19:2314 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2314 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Sex- och samtyckesundervisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt sex- och samtyckesundervisning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2018/19:UbU8

Motion 2018/19:2314 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2314 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:2313 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2313 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Förbättra skolsituationen för elever med särskild begåvning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samla myndigheterna i ett särskilt uppdrag för särskilt begåvade barn och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:UbU10 2018/19:UbU9

Motion 2018/19:2313 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2313 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. MP En jämlik skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om finansiering av jämlikhet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattepengarna ska


Utskottsberedning: 2018/19:UbU1 2018/19:UbU10 2018/19:UbU7 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 1 avslag, 13 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 113 kB)

Motion 2018/19:2236 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2236 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Fysisk aktivitet i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fysisk aktivitet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att ha daglig rörelse i skolan är viktigt för alla elever. Det får


Utskottsberedning: 2018/19:UbU9

Motion 2018/19:2236 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2236 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2225 av Jörgen Warborn (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2225 av Jörgen Warborn M Aktivt skolval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa aktivt skolval och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns möjligheten för elever att välja skola. Denna valfrihet uppskattas


Utskottsberedning: 2018/19:UbU10

Motion 2018/19:2225 av Jörgen Warborn (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2225 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2202 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2202 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson båda S Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en bättre styrning av vilka gymnasieutbildningar som erbjuds i förhållande till efterfrågan


Utskottsberedning: 2018/19:UbU11

Motion 2018/19:2202 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2202 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2193 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2193 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson båda S Kompetensförsörjning på gles- och landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetensförsörjning på gles- och landsbygd och tillkännager detta för regeringen. Motivering De utmaningar


Utskottsberedning: 2018/19:UbU15

Motion 2018/19:2193 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2193 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2183 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2183 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson båda S Idrott för att främja intresset för teknik och naturvetenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta idrottens betydelse för att främja inlärning av matematik och naturvetenskap och


Utskottsberedning: 2018/19:UbU8

Motion 2018/19:2183 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2183 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2180 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2180 av Saila Quicklund M Utöka möjligheten att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förskolan spelar en viktig roll


Utskottsberedning: 2018/19:UbU7

Motion 2018/19:2180 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2180 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2178 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2178 av Saila Quicklund M Förbättrad elevhälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda förslaget om förstärkt elevhälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fysisk inaktivitet blir mer förekommande bland


Utskottsberedning: 2018/19:UbU9

Motion 2018/19:2178 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2178 av Saila Quicklund (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2174 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2174 av Saila Quicklund M Anpassade utbildningar för de lokala arbetsmarknaderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att göra utbildningarna mer relevanta för de lokala arbetsmarknaderna och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2174 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2174 av Saila Quicklund (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2172 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2172 av Saila Quicklund M Främja entreprenörskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja entreprenörskap redan i grundskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I den nationella strategi som ska främja arbetet


Utskottsberedning: 2018/19:UbU8

Motion 2018/19:2172 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2172 av Saila Quicklund (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2148 av Elin Gustafsson och Anna Wallentheim (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2148 av Elin Gustafsson och Anna Wallentheim båda S Samtyckeslagens implementering kräver samtycke även i skolans läroplan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att modernisera skolans läroplan och skolans


Utskottsberedning: 2018/19:UbU8

Motion 2018/19:2148 av Elin Gustafsson och Anna Wallentheim (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2148 av Elin Gustafsson och Anna Wallentheim (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. S Gör MDH till tekniskt universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mälardalens högskola MDH är en viktig kompetensförsörjare i regionen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2128 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2128 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Älvdalska Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av att stärka Sveriges lokala språk och dialekter genom undervisning i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dialekter i


Utskottsberedning: 2018/19:UbU8

Motion 2018/19:2128 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2128 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2127 av Serkan Köse och Anna Vikström (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2127 av Serkan Köse och Anna Vikström båda S Konsument- och privatekonomi på gymnasiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konsument- och privatekonomi i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Som vuxen förväntas du ta


Utskottsberedning: 2018/19:UbU8

Motion 2018/19:2127 av Serkan Köse och Anna Vikström (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2127 av Serkan Köse och Anna Vikström (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2126 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2126 av Fredrik Lundh Sammeli S Registerkontroll även för gymnasieskolepersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om registerkontroll av anställda i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagen om registerkontroll


Utskottsberedning: 2018/19:UbU11

Motion 2018/19:2126 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2126 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2117 av Åsa Westlund (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2117 av Åsa Westlund S En bra skola även för barn med neuropsykiatriska funktionshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skolsituationen för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:UbU9

Motion 2018/19:2117 av Åsa Westlund (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2117 av Åsa Westlund (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2115 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2115 av Teres Lindberg S Resurssätt sfi på ett seriöst och likvärdigt sätt med kvaliteten i fokus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av resurssättningen till sfi och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:UbU12

Motion 2018/19:2115 av Teres Lindberg (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2115 av Teres Lindberg (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2114 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2114 av Emilia Töyrä m.fl. S Underlätta omställning på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att underlätta omställning på arbetsmarknaden genom att förbättra tillgången till eftergymnasial utbildning


Utskottsberedning: 2018/19:UbU12

Motion 2018/19:2114 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2114 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 76 kB)