Dokument & lagar (12 träffar)

usous protokoll 2005/06:4

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:4 DATUM 2005-03-10 TID 09.30–09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2004/05:3. § 2 Kanslimeddelanden m.m. Meddelas att det inkommit en inbjudan till gudstjänst

2006-03-10

usous protokoll 2005/06:3

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:3 DATUM 2005-03-03 TID 09.00–09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Föredragning Biträdande verksamhetschefen Jukka Aminoff, Noaks Ark, redogör för organisationens arbete med smittade personer. § 2 Protokollsjustering Justeras

2006-03-03

usous protokoll 2005/06:2

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:2 DATUM 2005-03-01 TID 11.00–11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Föredragning Statssekreterare Eva Persson Göransson, departementsrådet Irene Nilsson Carlsson och kanslirådet Stefan Karlsson, samtliga

2006-03-01

usous protokoll 2005/06:1

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:1 DATUM 2005-02-15 TID 11.00–11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppnande Margareta Israelsson (s), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, öppnade sammanträdet. §

2006-02-15

utskottsdokument 2004/05:FDXO2SF

Sammansatta utrikes- och socialutskottets verksamhet under riksmötet 2004/05 DOCPROPERTY "Status" if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " 1 Sammansatta utrikes- och socialutskottets arbetsområde 1.1 Sammansatt utskott Utrikes- och socialutskotten

2005-10-18

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid : 09:30 Plats : Socialutskottets sessionssal RÖ4-50 OBS! Lokalen Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden m.m. 3. Justering av utkast

2005-03-10 09:30:00

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB)

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid : 09:00 Plats : Utrikesutskottets sessionssal RÖ5-30 OBS! Lokalen Föredragningslista 1. Föredragning om frivilligorganisationernas arbete med smittade personer -bitr.

2005-03-03 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid : 11:00 Plats : Socialutskottets sessionssal RÖ4-50 OBS! Lokalen Föredragningslista 1. Föredragning om socialdepartementets arbete med smittskyddsfrågor samt hur departementen

2005-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottet 2004/05:1 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2004/05:1 Datum och tid : 11:00 Plats : Utrikesutskottets sessionssal RÖ5-30 Föredragningslista 1. Den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen under längst tid förklarar

2005-02-15 11:00:00

Motion 2004/05:U283 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:U283 av Rosita Runegrund m.fl. (kd) Barn i världen 1 Sammanfattning Målet för Kristdemokraternas politik är värnandet om varje människas lika värde. Barn har särskilda rättigheter som vi alla har ett ansvar att säkra och skydda. Det allra viktigaste dokumentet för att skydda dessa


Utskottsberedning: 2004/05:UFöU2 2004/05:USoU1 2004/05:UU2 2004/05:UU9 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2004/05:So539 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:So539 av Börje Vestlund m.fl. (s) Ny hivpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ny hivpolitik. Motivering Sverige har sedan hiv och aids utbröt varit framgångsrika i sitt preventionsarbete. Man kan med fog


Utskottsberedning: 2004/05:USoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag