Dokument & lagar (8 854 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:32 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ 5-30 1.Interparlamentariska unionen (IPU) (UU16) Justering Redogörelse 2016/17:RS3 Förslag till betänkande 2016/17:UU16 Föredragande: Moa Larsson 2.Den parlamentariska

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-04-20 09:30 Plats : RÖ 5-30 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:30 2. Europarådet (UU13) Fortsatt beredning Skrivelse 2016/17:12 och motioner Förslag till betänkande

2017-04-20 09:30:00

Motion 2016/17:3709 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3709 av Jeff Ahl m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och öka nivån på humanitärt bistånd i Mali och


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:3709 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3709 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast i september 2017 bör


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-04-18 11:00 Plats : RÖ 5-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:29 2.Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik (UU15) Fortsatt beredning Skrivelse

2017-04-18 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16/17:30 DATUM 2017–04-18 TID 11:00–11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:29. § 2 Mänskliga rättigheter, demokr ati och rättsstatens principer i svensk

2017-04-18

Motion 2016/17:3694 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3694 av Sofia Damm m.fl. (KD) med anledning av skr. 2016/17:114 Strategisk exportkontroll – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör presentera


Utskottsberedning: 2016/17:UU9

Motion 2016/17:3694 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3694 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:90 Nordiskt samarbete 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet verka för en gemensam nordisk yttre gränsbevakning och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UU3

Motion 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Betänkande 2016/17:UU11

Skrivelse 2016/17:60 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2017-03-30 Debatt: 2017-04-26 Beslut: 2017-04-26

Betänkande 2016/17:UU11 (pdf, 250 kB)

Motion 2016/17:3664 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3664 av Hans Linde m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:114 Strategisk exportkontroll 2016 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka inom EU för


Utskottsberedning: 2016/17:UU9

Motion 2016/17:3664 av Hans Linde m.fl. (V) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3664 av Hans Linde m.fl. (V) (pdf, 74 kB)

Motion 2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en omförhandling så att svenska folket kan ges möjlighet


Utskottsberedning: 2016/17:UU10

Motion 2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 104 kB) Motion 2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 184 kB)

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-03-30 09:30 Plats : RÖ 5-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:27 och 2016/17:28 2. Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (UU11) Justering Skrivelse

2017-03-30 09:30:00

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16/17:29 DATUM 2017–03–30 TID 09:30–10:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:27 och 2016/17:28. § 2 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt

2017-03-30

Motion 2016/17:3661 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3661 av Kerstin Lundgren (C) med anledning av skr. 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och EU ska stå upp för att demokrati och rättsstatens principer ska gälla


Utskottsberedning: 2016/17:UU10

Motion 2016/17:3661 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3661 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 62 kB)

Omröstning 2016/17:UU8 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet

Votering: betänkande 2016/17:UU8 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet Datum: 2017-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 0 73 0 11 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 0 0 18 3 L 16 0 0 3 KD 0 0 10 6 - 1 0 0 1 Totalt 191 73 28 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:194

Riksdagsskrivelse 2016/17:194 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU8 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:194 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:194 (pdf, 52 kB)

Utlåtande 2016/17:UU18


Beredning: 2017-04-25 Justering: 2017-06-01

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : Skandiasalen 1. Föredragning om IMF:s och Världsbankens årsmöten Information (tillsammans med Finansutskottet) Det världsekonomiska läget samt policyfrågor IMF

2017-03-28 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:28

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16/17:28 DATUM 2017–03–28 TID 11:00–11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Föredragning om IMF:s och Världsbankens årsmöten Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöte tillsammans med finansutskottet från finansminister

2017-03-28

Motion 2016/17:3654 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3654 av Björn Söder m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medge att regeringen ställer en svensk väpnad styrka


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU4

Motion 2016/17:3654 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3654 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)