Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU18

Planerat beslutsdatum: 5 april 2017
Nästa händelse: Justering 28 mars 2017

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-14
Justering: 2017-03-28
Trycklov: 2017-03-31
Betänkande 2016/17:SfU18
3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-04
Debatt i kammaren: 2017-04-05
4

Beslut

Beslut: 2017-04-05