Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU9

Planerat beslutsdatum: 5 april 2017
Nästa händelse: Bordläggning 4 april 2017

Äldrefrågor

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

72 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-23
Justering: 2017-03-16
Trycklov: 2017-03-29
Reservationer 21
Betänkande 2016/17:SoU9

Förslagspunkter

1. Äldreomsorgslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:841 av Per Ramhorn m.fl. (SD) och

2016/17:914 av Arhe Hamednaca (S).

Reservation 1 (SD)

2. FN-konvention om rättigheter för äldre

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2814 av Börje Vestlund m.fl. (S).

3. Äldres hälso- och sjukvård

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:888 av Penilla Gunther (KD) yrkande 2,

2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 10,

2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 10,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 27,

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 18-20,

2015/16:3050 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:279 av Lars-Arne Staxäng (M),

2016/17:315 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:1064 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8,

2016/17:2465 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 2,

2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 31.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD, KD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (L)

4. Anhörigvård

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 9,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 36,

2016/17:1064 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 38.

Reservation 6 (L)
Reservation 7 (KD)

5. Kvalitet och tillsyn inom äldreomsorgen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1965 av Lars-Arne Staxäng (M),

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1 och 33-35,

2015/16:2876 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 8,

2016/17:177 av Ann-Britt Åsebol (M),

2016/17:179 av Ann-Britt Åsebol (M),

2016/17:209 av Ann-Britt Åsebol (M) yrkandena 1-3,

2016/17:280 av Lars-Arne Staxäng (M),

2016/17:1522 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 1 och

2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 8 (M)

6. Bedömningsverktyg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 14.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

7. Biståndsbedömningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:239 av Anders Hansson (M),

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 11 och 14 samt

2016/17:3242 av Anders Hansson (M).

Reservation 10 (M)

8. Boende

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:148 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1,

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 7,

2016/17:315 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 3,

2016/17:506 av Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkande 2 och

2016/17:1982 av Staffan Danielsson och Helena Lindahl (båda C).

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD, C)
Reservation 13 (V)

9. Investeringsstöd för trygghetsbostäder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2009 av Solveig Zander (C) yrkande 5.

10. Bemanning inom äldreomsorgen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2149 av Veronica Lindholm m.fl. (S),

2016/17:1452 av Anette Åkesson (M) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:1754 av Per Ramhorn m.fl. (SD).

Reservation 14 (SD)

11. Utbildningskrav för arbete inom äldreomsorgen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:478 av Karin Rågsjö m.fl. (V).

Reservation 15 (V)

12. Omsorgsutbildningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 15,

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 22,

2016/17:1225 av Lotta Olsson (M) och

2016/17:1445 av Anette Åkesson (M).

Reservation 16 (M)

13. Nationell demensplan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 17 (M)

14. Avgifter för vård och omsorg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:564 av Hillevi Larsson (S),

2015/16:2311 av Jan-Olof Larsson (S) och

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 26-28.

15. Teknik och innovationer inom vård och omsorg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:839 av Monica Green (S),

2015/16:1436 av Fredrik Olovsson (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 36 och 37 samt

2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 18 (M)

16. It-utbildning för äldre

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3190 av Mathias Sundin m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 19 (L)

17. Äldreperspektiv på arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ge en myndighet i uppdrag att kartlägga och synliggöra våld mot äldre i nära relationer och hedersrelaterat våld mot äldre och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5 och

2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

bifaller delvis motionerna

2016/17:798 av Jenny Petersson (M) och

2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 3.

18. Nutrition inom vård och omsorg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2310 av Jan-Olof Larsson (S),

2015/16:2464 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1,

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 32 och

2016/17:722 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 1.

Reservation 20 (M, SD)

19. Husdjur i äldreomsorgen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:209 av Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm (båda FP).

Reservation 21 (L)

20. Äldrefrågor - förenklad behandling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-04
Debatt i kammaren: 2017-04-05
4

Beslut

Beslut: 2017-04-05
20 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Äldreomsorgslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:841 av Per Ramhorn m.fl. (SD) och

2016/17:914 av Arhe Hamednaca (S).

Reservation 1 (SD)

2. FN-konvention om rättigheter för äldre

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2814 av Börje Vestlund m.fl. (S).

3. Äldres hälso- och sjukvård

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:888 av Penilla Gunther (KD) yrkande 2,

2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 10,

2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 10,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 27,

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 18-20,

2015/16:3050 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:279 av Lars-Arne Staxäng (M),

2016/17:315 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:1064 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8,

2016/17:2465 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 2,

2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 31.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD, KD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (L)

4. Anhörigvård

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 9,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 36,

2016/17:1064 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 38.

Reservation 6 (L)
Reservation 7 (KD)

5. Kvalitet och tillsyn inom äldreomsorgen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1965 av Lars-Arne Staxäng (M),

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1 och 33-35,

2015/16:2876 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 8,

2016/17:177 av Ann-Britt Åsebol (M),

2016/17:179 av Ann-Britt Åsebol (M),

2016/17:209 av Ann-Britt Åsebol (M) yrkandena 1-3,

2016/17:280 av Lars-Arne Staxäng (M),

2016/17:1522 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 1 och

2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 8 (M)

6. Bedömningsverktyg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 14.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

7. Biståndsbedömningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:239 av Anders Hansson (M),

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 11 och 14 samt

2016/17:3242 av Anders Hansson (M).

Reservation 10 (M)

8. Boende

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:148 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1,

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 7,

2016/17:315 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 3,

2016/17:506 av Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkande 2 och

2016/17:1982 av Staffan Danielsson och Helena Lindahl (båda C).

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD, C)
Reservation 13 (V)

9. Investeringsstöd för trygghetsbostäder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2009 av Solveig Zander (C) yrkande 5.

10. Bemanning inom äldreomsorgen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2149 av Veronica Lindholm m.fl. (S),

2016/17:1452 av Anette Åkesson (M) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:1754 av Per Ramhorn m.fl. (SD).

Reservation 14 (SD)

11. Utbildningskrav för arbete inom äldreomsorgen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:478 av Karin Rågsjö m.fl. (V).

Reservation 15 (V)

12. Omsorgsutbildningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 15,

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 22,

2016/17:1225 av Lotta Olsson (M) och

2016/17:1445 av Anette Åkesson (M).

Reservation 16 (M)

13. Nationell demensplan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 17 (M)

14. Avgifter för vård och omsorg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:564 av Hillevi Larsson (S),

2015/16:2311 av Jan-Olof Larsson (S) och

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 26-28.

15. Teknik och innovationer inom vård och omsorg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:839 av Monica Green (S),

2015/16:1436 av Fredrik Olovsson (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 36 och 37 samt

2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 18 (M)

16. It-utbildning för äldre

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3190 av Mathias Sundin m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 19 (L)

17. Äldreperspektiv på arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ge en myndighet i uppdrag att kartlägga och synliggöra våld mot äldre i nära relationer och hedersrelaterat våld mot äldre och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5 och

2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

bifaller delvis motionerna

2016/17:798 av Jenny Petersson (M) och

2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 3.

18. Nutrition inom vård och omsorg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2310 av Jan-Olof Larsson (S),

2015/16:2464 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1,

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 32 och

2016/17:722 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 1.

Reservation 20 (M, SD)

19. Husdjur i äldreomsorgen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:209 av Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm (båda FP).

Reservation 21 (L)

20. Äldrefrågor - förenklad behandling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.