Allmänna kulturfrågor

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 2 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång