Allmänna motioner om inkomstskatter

Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om inkomstskatter (SkU18)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om inkomstskatter. Skälet är i flera fall att utredningar eller Regeringskansliet redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om avdrag för gåvor till ideella organisationer, förenklingar i regelsystemet för avdrag för hushållstjänster, idrottsutövarkonton, alkolås och värderingen av bilförmån, skatte- och avgiftsfrihet vid mindre belopp samt beskattningsfrågor med anknytning till integrationen i Öresundsregionen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

70 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-01-29
Justering: 2008-02-19
Betänkande publicerat: 2008-03-04
Trycklov: 2008-03-04
Reservationer 13
Betänkande 2007/08:SkU18

Nej till motioner om inkomstskatter (SkU18)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om inkomstskatter. Skälet är i flera fall att utredningar eller Regeringskansliet redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om avdrag för gåvor till ideella organisationer, förenklingar i regelsystemet för avdrag för hushållstjänster, idrottsutövarkonton, alkolås och värderingen av bilförmån, skatte- och avgiftsfrihet vid mindre belopp samt beskattningsfrågor med anknytning till integrationen i Öresundsregionen. Vidare anser utskottet att det bör övervägas att införa en beloppsgräns för hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån får kosta. Därmed skulle också fler motionsaktiviteter än i dag kunna rymmas inom det skattefria området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-12
4

Beslut

Beslut: 2008-03-12
18 förslagspunkter, 14 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteskala, grundavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk258, 2007/08:Sk264, 2007/08:Sk272, 2007/08:Sk350, 2007/08:Sk353, 2007/08:Sk369, 2007/08:Sk370 yrkande 2 och 2007/08:Sk391 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m860011
c22007
fp21007
kd19005
v00193
mp2098
Totalt1501082863

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s629824
m850111
c22007
fp21007
kd18006
v01903
mp00145
Totalt1522111363

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Förmånstagare till pensionsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sk240.

3. Pensionssparkonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sk268.

4. Förmån av fri bil eller cykel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk215, 2007/08:Sk260, 2007/08:Sk331, 2007/08:Sk384 yrkande 2, 2007/08:T327 yrkande 24, 2007/08:T359 yrkande 4, 2007/08:T493 yrkande 16, 2007/08:MJ440 yrkande 4 och 2007/08:MJ465 yrkande 8.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

5. Fri parkering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk267 och 2007/08:T327 yrkande 25.

Reservation 6 (v)

6. Mobiltelefoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sk222.

7. Personalvårdsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk207, 2007/08:Sk230 yrkande 1, 2007/08:Sk271, 2007/08:Sk279, 2007/08:Sk283, 2007/08:Sk284, 2007/08:Sk294, 2007/08:Sk300, 2007/08:Sk305, 2007/08:Sk317, 2007/08:Sk321 och 2007/08:Sk327.

8. Hälsofrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk270 och 2007/08:Sk382.

9. Dubbel bosättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk210, 2007/08:Sk234, 2007/08:Sk235 och 2007/08:Sk345.

10. Reseavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk266, 2007/08:Sk282 yrkande 2, 2007/08:Sk302, 2007/08:Sk348, 2007/08:Sk386, 2007/08:T327 yrkande 26, 2007/08:T531 yrkande 6 och 2007/08:N355 yrkande 5.

Reservation 7 (v)
Reservation 8 (mp)

11. Reseavdrag - frilansande konstnärer och idrottsdomare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk316 och 2007/08:Kr267 yrkande 8.

Reservation 9 (v)

12. Kostnadsersättningar från kommun

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk334, 2007/08:Sk364 och 2007/08:Sk373.

13. Skattereduktion för hushållstjänster m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk226 av Marie Engström m.fl. (v) yrkandena 1-6,
2007/08:Sk237 av Jan Ericson (m),
2007/08:Sk259 av Magdalena Andersson (m),
2007/08:Sk309 av Lars Mejern Larsson m.fl. (s) och
2007/08:Sk339 av Anna König Jerlmyr (m).

Reservation 10 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1107022
m860011
c22007
fp21007
kd19005
v01903
mp01405
Totalt149140060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk330 och 2007/08:Sk381.

Reservation 11 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m860011
c22007
fp21007
kd18006
v01903
mp12205
Totalt159129061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Gåvor och bidrag till ideella ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk227, 2007/08:Sk248 yrkande 1, 2007/08:Sk277, 2007/08:Sk303 yrkande 2 och 2007/08:Sk366.

Reservation 12 (s, v)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2106022
m860011
c22007
fp21007
kd19005
v01903
mp14005
Totalt164125060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Idrottsutövarkonto m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk358 av Mats G Nilsson (m).

17. Öresundsavtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk251, 2007/08:Sk332, 2007/08:Sk372, 2007/08:U208 yrkande 3 och 2007/08:U215 yrkande 2.

Reservation 13 (v)

18. Skadeståndsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sk301.