Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m.

BoUs betänkande 1993/94:BoU21

Beslutat: 1 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-26
Justering: 1994-05-21
Betänkande 1993/94:BoU21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-01
4

Beslut

Beslut: 1994-06-01