Ändringar i lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel med anledning av EU:s handelsavtal med Japan

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU16

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 16 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat