Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Anhöriginvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU17

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 april 2019

Nästa händelse: Justering 26 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat