Apoteks- och läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 februari 2019

Nästa händelse: Trycklov 22 februari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-22
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-22
Betänkande 2018/19:SoU7
3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27