Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU18

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 april 2019

Nästa händelse: Justering 26 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-07
Justering: 2019-03-26
Trycklov: 2019-04-04
Betänkande 2018/19:SfU18
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-05
Debatt i kammaren: 2019-04-09
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11