Arbetslivspolitik

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU12

Beslutat: 23 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-17
Justering: 1994-03-03
Betänkande 1993/94:AU12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-23
4

Beslut

Beslut: 1994-03-23

Protokoll med beslut