Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 3 april 2019

Nästa händelse: Beredning 26 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat