Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU20

Planerat beslutsdatum: 11 maj 2017
Nästa händelse: Justering 4 maj 2017

Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-06
Justering: 2017-05-04
Trycklov: 2017-05-08
Betänkande 2016/17:MJU20
3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-10
Debatt i kammaren: 2017-05-11
4

Beslut

Beslut: 2017-05-11