bet 2007/08 AU10

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2007/08:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2008

Beslut

Sjukskriven får rätt till ledighet för att prova annat arbete (AU10)

Anställda ska få rätt att vara lediga för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Syftet är att underlätta för sjukskrivna att återgå till arbete. Som villkor för ledigheten gäller att den anställda på grund av sjukdom har haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete under en period om minst 90 dagar. Det gäller även i förhållande annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit. Den anställda ska också ha ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare från dag 91 till dag 180 av sjukperioden. Den nya lagen gäller från den 1 oktober 2008. Riksdagen beslutade också om nya ledighetsregler för föräldrar som utnyttjar vårdnadsbidraget. Reglerna gäller från den 1 juli 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositioner. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-22
Justering: 2008-06-03
Betänkande publicerat: 2008-06-04
Trycklov: 2008-06-04
Reservationer 2
Betänkande 2007/08:AU10

Sjukskriven får rätt till ledighet för att prova annat arbete (AU10)

Anställda ska få rätt att vara lediga för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Syftet är att underlätta för sjukskrivna att återgå till arbete.

Som villkor för ledigheten gäller att den anställda på grund av sjukdom har haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete under en period om minst 90 dagar. Det gäller även i förhållande annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit. Den anställda ska också ha ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare från dag 91 till dag 180 av sjukperioden. Den nya lagen ska gälla från den 1 oktober 2008.

Riksdagen beslutar också om nya ledighetsregler för föräldrar som utnyttjar vårdnadsbidraget. Reglerna ska gälla från den 1 juli 2008.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-12
4

Beslut

Beslut: 2008-06-12
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ledighet med vårdnadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),
2. lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:149 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna
2007/08:A13 av Josefin Brink m.fl. (v) och
2007/08:A14 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m790018
c21008
fp20008
kd18006
v01804
mp01504
Totalt138132079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:151 och avslår motionerna
2007/08:A15 av Josefin Brink m.fl. (v) och
2007/08:A16 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s).

Reservation 2 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1101028
m820015
c22007
fp21007
kd19005
v01804
mp15004
Totalt160119070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag