Bostadsbidrag och bostadsanpassningsbidrag

BoUs betänkande 1993/94:BoU16

Beslutat: 5 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-03-24
Justering: 1994-04-21
Betänkande 1993/94:BoU16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-04
4

Beslut

Beslut: 1994-05-05