Bostadsdomstolen

Justitieutskottets betänkande 1993/94:JuU31

Beslutat: 8 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-26
Justering: 1994-05-24
Betänkande 1993/94:JuU31

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-07
4

Beslut

Beslut: 1994-06-08

Protokoll med beslut