Cykelfrågor

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU16

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2017
Nästa händelse: Bordläggning 31 maj 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:TU16 (pdf, 578 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen avslår yrkanden om bl.a. inrättande av ett nationellt cykelkansli, infrastruktur- och trafiksäkerhetsåtgärder för cyklister och främjande åtgärder för användning av elcyklar. I betänkandet framhåller utskottet att cykling är ett transportsätt som har många fördelar genom att det bl.a. minskar trängseln i tätbebyggda områden och har positiva effekter på folkhälsan. Utskottet framhåller även att det är angeläget att stärka cykelns roll som transportmedel och att utformningen och den fortsatta utbygganden av cykelinfrastrukturen ska medverka till att göra det attraktivt att cykla. Med hänvisning bl.a. till att regeringen nyligen presenterade en nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling som är tänkt att fungera som plattform för det fortsatta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-27
Justering: 2017-05-11
Trycklov: 2017-05-22
Reservationer 13
Betänkande 2016/17:TU16

Förslagspunkter

1. Mål och utgångspunkter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkandena 4 och 5 samt

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 15.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (L)

2. Infrastruktur och förutsättningar för ökad cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:210 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M),

2016/17:323 av Åsa Coenraads och Jessika Roswall (båda M) yrkande 1,

2016/17:515 av Erik Andersson och Erik Ottoson (båda M),

2016/17:1297 av Jan Lindholm (MP),

2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2099 av Maria Stockhaus (M) i denna del,

2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S),

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 8 och

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkandena 1, 2, 6 och 11.

Reservation 3 (M, C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)
Reservation 6 (KD)

3. En sammanhängande cykelinfrastruktur över kommungränser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:203 av Caroline Szyber (KD),

2016/17:1800 av Karin Svensson Smith (MP),

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 25,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 42,

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 9 och

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 7 (M, C, KD)
Reservation 8 (L)

4. Trafiksäkerhet och trafikregler för cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1017 av Karin Enström (M),

2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5,

2016/17:1549 av Mikael Cederbratt (M),

2016/17:2099 av Maria Stockhaus (M) i denna del,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 38-40,

2016/17:3060 av Rickard Nordin (C) yrkandena 3 och 4,

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkandena 8 och 10,

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 34 och

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 9 (M, C, KD)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (L)

5. Barn och cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S).

6. Underlättande av kombinerade resor med cykel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 6,

2016/17:2099 av Maria Stockhaus (M) i denna del och

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 12.

Reservation 12 (L)

7. Elcyklar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2087 av Edward Riedl (M),

2016/17:2091 av Edward Riedl (M),

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 41 och

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 15.

Reservation 13 (M, C, L, KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-31
Debatt i kammaren: 2017-06-01
4

Beslut

Beslut: 2017-06-01
7 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och utgångspunkter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkandena 4 och 5 samt

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 15.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (L)

2. Infrastruktur och förutsättningar för ökad cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:210 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M),

2016/17:323 av Åsa Coenraads och Jessika Roswall (båda M) yrkande 1,

2016/17:515 av Erik Andersson och Erik Ottoson (båda M),

2016/17:1297 av Jan Lindholm (MP),

2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2099 av Maria Stockhaus (M) i denna del,

2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S),

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 8 och

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkandena 1, 2, 6 och 11.

Reservation 3 (M, C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)
Reservation 6 (KD)

3. En sammanhängande cykelinfrastruktur över kommungränser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:203 av Caroline Szyber (KD),

2016/17:1800 av Karin Svensson Smith (MP),

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 25,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 42,

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 9 och

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 7 (M, C, KD)
Reservation 8 (L)

4. Trafiksäkerhet och trafikregler för cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1017 av Karin Enström (M),

2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5,

2016/17:1549 av Mikael Cederbratt (M),

2016/17:2099 av Maria Stockhaus (M) i denna del,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 38-40,

2016/17:3060 av Rickard Nordin (C) yrkandena 3 och 4,

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkandena 8 och 10,

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 34 och

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 9 (M, C, KD)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (L)

5. Barn och cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S).

6. Underlättande av kombinerade resor med cykel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 6,

2016/17:2099 av Maria Stockhaus (M) i denna del och

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 12.

Reservation 12 (L)

7. Elcyklar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2087 av Edward Riedl (M),

2016/17:2091 av Edward Riedl (M),

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 41 och

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 15.

Reservation 13 (M, C, L, KD)