Driftsformer för universitetssjukhus

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU21

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2017
Nästa händelse: Trycklov 9 juni 2017

Driftsformer för universitetssjukhus

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-04
Justering: 2017-05-18
Trycklov: 2017-06-09
Betänkande 2016/17:SoU21
3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-13
Debatt i kammaren: 2017-06-14
4

Beslut

Beslut: 2017-06-14