Socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU20

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 maj 2019

Nästa händelse: Trycklov 2 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

53 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-04-09
Trycklov: 2019-05-02
Betänkande 2018/19:SfU20
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-06
Debatt i kammaren: 2019-05-07
4

Beslut

Beslut: 2019-05-08