Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU25

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 april 2018

Nästa händelse: Justering 17 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat