En försöksverksamhet med branschskolor

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU21

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2017
Nästa händelse: Justering 8 juni 2017

En försöksverksamhet med branschskolor

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-02
Justering: 2017-06-08
Trycklov: 2017-06-09
Betänkande 2016/17:UbU21
3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-13
Debatt i kammaren: 2017-06-14
4

Beslut

Beslut: 2017-06-14