En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU31

Ärendet är ej beslutat

Planerat beslutsdatum:
Nästa händelse: Beredning 1 juni 2017

En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag

Dokumentet är inte publicerat