En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU18

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 8 mars 2018

Nästa händelse: Bordläggning 7 mars 2018

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-20
Reservationer 7
Betänkande 2017/18:SoU18

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) med den ändringen att orden

"nationell högspecialiserad vård" i 2 kap. 7 § ska skrivas med kursiv stil.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:40 och avslår motion

2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 1 (V)

2. Reglering av högspecialiserad vård på regional nivå

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 2 (V)

3. Uppdrag om patientsäkerheten

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ge den myndighet som regeringen utser i uppdrag att säker-ställa patientsäkerheten också när det gäller den akuta vården i alla regioner och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) yrkande 1.

4. Uppföljning av beslutsprocessen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regelbundet följa upp den nya beslutsprocessen för den nationella högspecialiserade vården och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) yrkande 2 och

bifaller delvis motion

2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3.

5. Ytterligare ändringar i lagstiftningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

6. Parlamentarisk utredning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 2.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

7. Nordiskt samarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)

8. Vissa vårdområden m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:1696 av Jan Lindholm och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkande 2,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 13 och

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 7 (M)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-07
Debatt i kammaren: 2018-03-08
4

Beslut

Beslut: 2018-03-08
8 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) med den ändringen att orden

"nationell högspecialiserad vård" i 2 kap. 7 § ska skrivas med kursiv stil.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:40 och avslår motion

2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 1 (V)

2. Reglering av högspecialiserad vård på regional nivå

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 2 (V)

3. Uppdrag om patientsäkerheten

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ge den myndighet som regeringen utser i uppdrag att säker-ställa patientsäkerheten också när det gäller den akuta vården i alla regioner och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) yrkande 1.

4. Uppföljning av beslutsprocessen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regelbundet följa upp den nya beslutsprocessen för den nationella högspecialiserade vården och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) yrkande 2 och

bifaller delvis motion

2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3.

5. Ytterligare ändringar i lagstiftningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

6. Parlamentarisk utredning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 2.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

7. Nordiskt samarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)

8. Vissa vårdområden m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:1696 av Jan Lindholm och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkande 2,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 13 och

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 7 (M)