En skyldighet att erbjuda lovskola

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU22

Högstadieelever med låga betyg ska erbjudas lovskola (UbU22)

Elever med låga betyg får gå i skolan på loven

Elever som har slutat åttan och nian
men har låga betyg
kan få det svårt att komma in på gymnasiet.

Nu ska de eleverna få gå i skolan på loven
för att kunna få bättre betyg.

Eleverna får tacka nej
till att gå i skolan på lovet.
Men om de säger ja,
måste de gå till skolan.

Det har riskdagen bestämt.

 

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Elever i grundskolan ska ha rätt till undervisning under skollov. Det gäller de elever som slutat åttan och som är i riskzonen för att inte bli behöriga till gymnasiet under nästa årskurs. Även de elever som slutat nian och inte fått tillräckligt bra betyg för att bli behöriga till gymnasiet ska erbjudas lovskola. Kommuner eller andra aktörer som driver skolor ska bli skyldiga att erbjuda dessa elever lovskola. Undervisningen under lovskolan får lämnas över på entreprenad.

En elev ska få tacka nej till undervisningen, men har hon eller han tackat ja så måste eleven också delta.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2017.

Datum för beslutet: 7 juni 2017
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) om en skyldighet att erbjuda lovskola och godtar vad utskottet anför om regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:000) om ändring i skollagen (2010:800). Riksdagen bifaller proposition 2016/17:156 punkt 1 och avslår följdmotionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:UbU22 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i skollagen. De lagändringar som utskottet tillstyrker innebär att huvudmän ska vara skyldiga att i vissa situationer erbjuda elever i grundskolan undervisning under skollov. Lovskola ska erbjudas elever som har avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och som därigenom riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola ska även erbjudas elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet. Lovskolan ska anordnas i juni samma år som eleven har avslutat årskurs 8 respektive 9 och
uppgå till minst 50 timmar i båda fallen.
Vidare innebär lagändringarna att den tid som en elev har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-04
Justering: 2017-05-30
Trycklov: 2017-05-31
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:UbU22

Högstadieelever med låga betyg ska erbjudas lovskola (UbU22)

Elever i grundskolan ska ha rätt till undervisning under skollov. Det gäller de elever som slutat åttan och som är i riskzonen för att inte bli behöriga till gymnasiet under nästa årskurs. Även de elever som slutat nian och inte fått tillräckligt bra betyg för att bli behöriga till gymnasiet ska erbjudas lovskola. Kommuner eller andra aktörer som driver skolor ska bli skyldiga att erbjuda dessa elever lovskola. Undervisningen under lovskolan får lämnas över på entreprenad.

En elev ska få tacka nej till undervisningen, men har hon eller han tackat ja så måste eleven också delta.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-02
Debatt i kammaren: 2017-06-07
4

Beslut

Beslut: 2017-06-07
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
b) godtar vad utskottet anför om regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:000) om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:156 punkt 1 och avslår motion

2016/17:3658 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 72 0 0 11
SD 0 38 0 9
MP 17 0 0 8
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
L 12 0 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 1
Totalt 253 40 0 56


2. Rätten till lovskola m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3705 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 1-5.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 72 0 11
SD 38 0 0 9
MP 17 0 0 8
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
L 0 12 0 7
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 1
Totalt 176 117 0 56