En skyldighet att erbjuda lovskola

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU22

Planerat beslutsdatum: 7 juni 2017
Nästa händelse: Justering 30 maj 2017

En skyldighet att erbjuda lovskola

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-04
Justering: 2017-05-30
Trycklov: 2017-05-31
Betänkande 2016/17:UbU22
3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-02
Debatt i kammaren: 2017-06-07
4

Beslut

Beslut: 2017-06-07