Energideklarationer

Civilutskottets betänkande 2011/12:CU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2012

Beslut

Energideklaration ska visas upp för bostadsköpare eller hyresgäst (CU26)

Från den 1 juli 2012 ska en energideklaration för en bostad eller annan byggnad visas upp för en köpare eller blivande hyresgäst och överlämnas vid försäljning eller uthyrning. Dessutom ska energiprestandan anges vid annonsering om det finns en energideklaration när en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning. Det ska alltid finnas en energideklaration för en byggnad där en total användbar golvarea på över 500 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten. Detta tröskelvärde sänks till 250 kvadratmeter den 1 juli 2015.

Vidare ska en utredning av alternativa energisystem göras för nya byggnader oavsett byggnadens storlek. Ett generellt krav införs också på att besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras. Tillsynen flyttas från kommunerna till berörd myndighet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och till utskottets lagförslag (initiativärende). Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-08
Justering: 2012-05-22
Betänkande publicerat: 2012-05-22
Trycklov: 2012-05-22
Reservationer 1
Betänkande 2011/12:CU26

Energideklaration ska visas upp för bostadsköpare eller hyresgäst (CU26)

Från den 1 juli 2012 ska en energideklaration för en bostad eller annan byggnad visas upp för en köpare eller blivande hyresgäst och överlämnas vid försäljning eller uthyrning. Dessutom ska energiprestandan anges vid annonsering om det finns en energideklaration när en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning. Det ska alltid finnas en energideklaration för en byggnad där en total användbar golvarea på över 500 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten. Detta tröskelvärde sänks till 250 kvadratmeter den 1 juli 2015.

Vidare ska en utredning av alternativa energisystem göras för nya byggnader oavsett byggnadens storlek. Ett generellt krav införs också på att besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras. Tillsynen flyttas från kommunerna till berörd myndighet. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-30
4

Beslut

Beslut: 2012-05-30
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energideklarationer för byggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader med den ändringen att 3 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,
3. lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:120 punkterna 1-3.

2. Åtgärder för halverad energianvändning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:C8 av Lise Nordin och Jan Lindholm (båda MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP02104
FP22002
C19004
SD19000
V00190
KD16003
-0001
Totalt274211935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag