Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Energipolitik

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU14

Planerat beslutsdatum: 4 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 25 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-05-28
Trycklov: 2019-05-29
Betänkande 2018/19:NU14
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-03
Debatt i kammaren: 2019-06-04
4

Beslut

Beslut: 2019-06-04