Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU15

Planerat beslutsdatum: 19 april 2017
Nästa händelse: Beredning 23 mars 2017

Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-03-30
Trycklov: 2017-04-07
Betänkande 2016/17:TU15
3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-18
Debatt i kammaren: 2017-04-19
4

Beslut

Beslut: 2017-04-19