Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU15

Planerat beslutsdatum: 20 juni 2017
Nästa händelse: Justering 13 juni 2017

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-06-13
Trycklov: 2017-06-14
Betänkande 2016/17:AU15
3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-19
Debatt i kammaren: 2017-06-20
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20