Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU36

Planerat beslutsdatum: 8 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 23 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-23
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-03
Betänkande 2018/19:FiU36
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-06
Debatt i kammaren: 2019-05-07
4

Beslut

Beslut: 2019-05-08