Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Familjerätt

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 april 2019

Nästa händelse: Beredning 26 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-05
Justering: 2019-04-02
Trycklov: 2019-04-05
Betänkande 2018/19:CU7
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-09
Debatt i kammaren: 2019-04-10
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11