Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU22

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 mars 2019

Nästa händelse: Bordläggning 26 mars 2019

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-28
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-18
Reservationer 12
Betänkande 2018/19:FiU22

Förslagspunkter

1. Verksamheten i IMF, Världsbanksgruppen och regionala utvecklings- och investeringsbanker 2016-2018

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:35 till handlingarna.

2. Amorteringskravet och andra frågor om makrotillsyn och hushållens skuldsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:346 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:630 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:638 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:1172 av Ola Möller (S),

2018/19:1237 av Jan R Andersson (M),

2018/19:2031 av Mats Persson m.fl. (L),

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 17 och

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 46 och 47.

Reservation 1 (SD, KD, L)
Reservation 2 (M)
Reservation 3 (C)

3. Villkoren för ägarlägenheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 47.

Reservation 4 (KD)

4. Struktur och konkurrens på bank- och finansmarknaden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:79 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD),

2018/19:237 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 3,

2018/19:1011 av Boriana Åberg (M),

2018/19:1112 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M),

2018/19:1391 av Jonas Eriksson och Janine Alm Ericson (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1773 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) yrkande 2,

2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S),

2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 4,

2018/19:2395 av Magnus Ek (C),

2018/19:2491 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C) yrkandena 1-3,

2018/19:2524 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 8,

2018/19:2815 av Pål Jonson (M) och

2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 2-4.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (V)

5. Medlemskap i europeiska bankunionen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 7 (L)

6. Kontanthantering och betaltjänster

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:745 av Hillevi Larsson (S),

2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. (S),

2018/19:1181 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S),

2018/19:1347 av Jan R Andersson (M) yrkande 2,

2018/19:1503 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1745 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1773 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) yrkande 1,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 16,

2018/19:2488 av Per Åsling (C),

2018/19:2649 av Saila Quicklund (M) och

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 8 (C)
Reservation 9 (KD)

7. Hållbart sparande och gröna obligationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1621 av Mathias Tegnér (S) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 23.

8. Finansiell rådgivning och avgifter för flytt av pensionsförsäkringar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:346 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:626 av Dennis Dioukarev (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)

9. Vissa försäkringsrelaterade frågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:920 av Anders Hansson (M),

2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) yrkande 2,

2018/19:1665 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2722 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C).

10. Kreditupplysning och betalningsanmärkningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) och

2018/19:632 av Dennis Dioukarev (SD).

Reservation 12 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27
10 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Verksamheten i IMF, Världsbanksgruppen och regionala utvecklings- och investeringsbanker 2016-2018

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:35 till handlingarna.

2. Amorteringskravet och andra frågor om makrotillsyn och hushållens skuldsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:346 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:630 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:638 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:1172 av Ola Möller (S),

2018/19:1237 av Jan R Andersson (M),

2018/19:2031 av Mats Persson m.fl. (L),

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 17 och

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 46 och 47.

Reservation 1 (SD, KD, L)
Reservation 2 (M)
Reservation 3 (C)

3. Villkoren för ägarlägenheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 47.

Reservation 4 (KD)

4. Struktur och konkurrens på bank- och finansmarknaden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:79 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD),

2018/19:237 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 3,

2018/19:1011 av Boriana Åberg (M),

2018/19:1112 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M),

2018/19:1391 av Jonas Eriksson och Janine Alm Ericson (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1773 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) yrkande 2,

2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S),

2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 4,

2018/19:2395 av Magnus Ek (C),

2018/19:2491 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C) yrkandena 1-3,

2018/19:2524 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 8,

2018/19:2815 av Pål Jonson (M) och

2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 2-4.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (V)

5. Medlemskap i europeiska bankunionen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 7 (L)

6. Kontanthantering och betaltjänster

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:745 av Hillevi Larsson (S),

2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. (S),

2018/19:1181 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S),

2018/19:1347 av Jan R Andersson (M) yrkande 2,

2018/19:1503 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1745 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1773 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) yrkande 1,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 16,

2018/19:2488 av Per Åsling (C),

2018/19:2649 av Saila Quicklund (M) och

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 8 (C)
Reservation 9 (KD)

7. Hållbart sparande och gröna obligationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1621 av Mathias Tegnér (S) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 23.

8. Finansiell rådgivning och avgifter för flytt av pensionsförsäkringar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:346 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:626 av Dennis Dioukarev (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)

9. Vissa försäkringsrelaterade frågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:920 av Anders Hansson (M),

2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) yrkande 2,

2018/19:1665 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2722 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C).

10. Kreditupplysning och betalningsanmärkningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) och

2018/19:632 av Dennis Dioukarev (SD).

Reservation 12 (SD)