Följdändringar till ny förvaltningslag

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU22

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 30 maj 2018

Nästa händelse: Justering 22 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-03
Justering: 2018-05-22
Trycklov: 2018-05-23
Betänkande 2017/18:KU22
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-28
Debatt i kammaren: 2018-05-29
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30