Folkbildning

Kulturutskottets betänkande 2003/04:KRU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2004

Beslut

Motioner om folkbildning (KrU5)

Riksdagen sade nej till motioner om folkbildning. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2001, 2002 och 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-01-22
Justering: 2004-02-12
Betänkande publicerat: 2004-02-26
Trycklov: 2004-02-24
Reservationer 6
Betänkande 2003/04:KRU5

Motioner om folkbildning (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om folkbildning. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2001, 2002 och 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-03
4

Beslut

Beslut: 2004-03-03
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Folkbildningsrådets roll och uppdelning av folkbildningsanslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr236 yrkande 4 i denna del och 2003/04:Kr209 yrkande 4 i denna del.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m14806
c17005
fp40008
kd29004
v24006
mp14003
-0000
Totalt25448047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Folkbildningens oberoende, särart m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub29 yrkandena 1 och 3, 2001/02:Ub30 yrkande 13 och 2003/04:Kr329 yrkande 1.

3. Statens, landstingens och kommunernas ansvar för finansieringen av folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr233 och 2003/04:Kr273.

4. Konsekvenser av kommuners minskade eller slopade bidrag till folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr336 yrkande 15 och 2003/04:Kr326 yrkande 14.

5. Folkhögskolors och studieförbunds behov av resursförstärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr283 yrkande 1, 2003/04:Kr326 yrkande 19 och 2003/04:Kr330 yrkande 1.

Reservation 2 (c)

6. Bidrag till punktskriftsutbildning vid folkhögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K334 yrkande 1.

7. Utbildning till teckenspråkstolk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub366.

8. Stödet till teckenspråksutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr346.

9. Kvalificerad musikutbildning vid folkhögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr364.

10. Komletterande svenskundervisning för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A271 yrkande 2.

11. Minoritetsspråk och minoriteters kultur inom folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr326 yrkande 18.

Reservation 3 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m48007
c01606
fp04008
kd28005
v24006
mp11303
-0000
Totalt23559055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Samordning av statligt bidrag till studieförbunds och amatörkulturorganisationers verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr236 yrkandena 4 i denna del och 5, 2002/03:Kr366 yrkande 3, 2003/04:Kr209 yrkandena 4 i denna del och 5, 2003/04:Kr274 och 2003/04:Kr329 yrkande 9.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m20476
c17005
fp40008
kd02904
v24006
mp14003
-0000
Totalt226294747

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Ett särskilt anslag till amatörkulturorganisationernas verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr336 yrkande 14, 2003/04:Kr287 och 2003/04:Kr326 yrkandena 20 och 21.

Reservation 6 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m48106
c01705
fp39009
kd28005
v24006
mp01403
-0000
Totalt26732050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Statligt bidrag till Amatörkulturens samrådsgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr288 yrkandena 1 och 2.