Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU4

Planerat beslutsdatum: 21 november 2018

Nästa händelse: Beredning 25 oktober 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat