Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Författningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1992/93:KU5

Beslutat: 25 november 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1992-10-20
Justering: 1992-11-12
Betänkande 1992/93:KU5

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-11-25
4

Beslut

Beslut: 1992-11-25

Protokoll med beslut