Försäljning av vissa statligt ägda företag

Näringsutskottets betänkande 2006/07:NU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2007

Beslut

Försäljning av vissa statligt ägda företag (NU16)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om försäljning av statens innehav i de sex företagen Civitas Holding, som äger Vasakronan, Nordea, OMX, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Telia Sonera och Vin & Sprit. Konkurrensutsatt verksamhet ska bedrivas i privat regi. Det bör finnas särskilda skäl för att staten ska äga företag, och de skälen saknas för de sex aktuella företagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-05-08
Justering: 2007-06-07
Betänkande publicerat: 2007-06-13
Trycklov: 2007-06-12
Reservationer 14
Betänkande 2006/07:NU16

Försäljning av vissa statligt ägda företag (NU16)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om försäljning av statens innehav i de sex företagen Civitas Holding, som äger Vasakronan, Nordea, OMX, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Telia Sonera och Vin & Sprit. Utskottet anser att konkurrensutsatt verksamhet ska bedrivas i privat regi. Det bör finnas särskilda skäl för att staten ska äga företag, och de skälen saknas för de sex aktuella företagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-20
4

Beslut

Beslut: 2007-06-20
9 förslagspunkter, 1 acklamation, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N6, 2006/07:N8, 2006/07:N9 yrkande 1 och 2006/07:N10 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1103026
m800017
c23006
fp24004
kd18006
v01705
mp01135
Totalt1461211369

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Telia Sonera AB och accessnätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att som likvid vid en försäljning av aktierna i företaget Telia Sonera AB (publ) utöver kontander motta aktier eller andra former av tillgånger.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att avyttra de tillgångar som staten enligt a) får som likvid vid en försäljning om andra tillgångar än kontanter erhålls.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra transaktionerna enligt a) och b).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:57 punkterna 2-4, alla i denna del, och avslår motionerna 2006/07:N9 yrkande 2 i denna del, 2006/07:N10 yrkande 2, 2006/07:N11 yrkande 2 och 2006/07:N12 yrkandena 1 i denna del och 4.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m800017
c23006
fp24004
kd18006
v01705
mp01405
Totalt145137067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. SBAB och konkurrensen på bolånemarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att helt eller delvis avyttra statens aktier i företaget Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag AB SBAB (publ).
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att som likvid vid en försäljning av aktierna i företaget Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag AB SBAB (publ) utöver kontanter motta aktier eller andra former av tillgångar.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att avyttra de tillgångar som staten enligt b) får som likvid vid en försäljning om andra tillgångar än kontanter erhålls.
d) Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra transaktionerna enligt a)-c).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:57 punkterna 1-4, alla i denna del, och avslår motionerna 2006/07:N10 yrkande 3 och 2006/07:N12 yrkande 1 i denna del.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m790117
c21008
fp24004
kd18006
v01705
mp01405
Totalt142137169

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Nordea Bank AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att som likvid vid en försäljning av aktierna i företaget Nordea Bank AB (publ) utöver kontanter motta aktier eller andra former av tillgångar.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att avyttra de tillgångar som staten enligt a) får som likvid vid en försäljning om andra tillgångar än kontanter erhålls.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra transaktionerna enligt a) och b).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:57 punkterna 2-4, alla i denna del, och avslår motionerna 2006/07:N9 yrkande 2 i denna del och 2006/07:N12 yrkandena 1 i denna del och 5.

Reservation 5 (s, v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m770020
c23006
fp24004
kd18006
v01705
mp01135
Totalt1421241370

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Civitas Holding AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att helt eller delvis avyttra statens aktier i företaget Civitas Holding AB (publ).
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att som likvid vid en försäljning av aktierna i företaget Civitas Holding AB (publ) utöver kontanter motta aktier eller andra former av tillgångar.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att avyttra de tillgångar som staten enligt b) får som likvid vid en försäljning om andra tillgångar än kontanter erhålls.
d) Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra transaktionerna enligt a)-c).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:57 punkterna 1-4, alla i denna del, och avslår motion 2006/07:N11 yrkande 4.

Reservation 7 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m790018
c23006
fp24004
kd18006
v01705
mp12106
Totalt156124069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Vin & Sprit AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att helt eller delvis avyttra statens aktier i företaget V & S Vin & Sprit AB (publ)-
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att som likvid vid en försäljning av aktierna i företaget V & S Vin & Sprit AB (publ) utöver kontanter motta aktier eller andra former av tillgångar.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att avyttra de tillgångar som staten enligt b) får som likvid vid en försäljning om andra tillgångar än kontanter erhålls.
d) Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra transaktionerna enligt a)-c).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:57 punkterna 1-4, alla i denna del, och avslår motion 2006/07:N12 yrkande 1 i denna del.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m790018
c23006
fp24004
kd18006
v01705
mp01405
Totalt144136069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. OMX AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att som likvid vid en försäljning av aktierna i företaget OMX AB (publ) utöver kontanter motta aktier eller andra former av tillgångar.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att avyttra de tillgångar som staten enligt a) får som likvid vid en försäljning om andra tillgångar än kontanter erhålls.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra transaktionerna enligt a) och b).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:57 punkterna 2-4, alla i denna del, och avslår motion 2006/07:N9 yrkande 2 i denna del.

Reservation 9 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m790018
c23006
fp24004
kd18006
v01705
mp13105
Totalt157123069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Försäljningsprocessen och kontroll av försäljningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att de kostnader som uppkommer för staten i samband med försäljning av aktier i Civitas Holding AB, Nordea bank AB, OMX AB, Sveriges bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Telia Sonera AB och V & S Vin & Sprit AB får avräknas mot försäljningsintäkterna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:57 punkt 5 och avslår motionerna 2006/07:N9 yrkande 3, 2006/07:N11 yrkandena 1 och 3 samt 2006/07:N12 yrkandena 1 i denna del och 3.

Reservation 10 (s)
Reservation 11 (v)
Reservation 12 (mp)

9. Försäljning av ytterligare företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N7 och 2006/07:N12 yrkande 2.

Reservation 13 (mp)
Reservation 14 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s4925524
m790018
c23006
fp24004
kd18006
v10156
mp21205
Totalt196147069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag