Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU13

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 februari 2018

Nästa händelse: Bordläggning 27 februari 2018

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-18
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-15
Reservationer 27
Betänkande 2017/18:UbU13

Förslagspunkter

1. Kvalitet i förskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:522 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 19,

2017/18:3359 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 samt

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)
Reservation 4 (KD)

2. Jämställdhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:368 av Birgitta Ohlsson och Nina Lundström (båda L),

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 5 (SD)

3. Tillsyn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3359 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 41 och

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 45.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

4. Lärandet i förskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:522 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 3 och

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (L)

5. Minoritetsspråk och modersmålsstöd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 2 och

2017/18:1113 av Ida Karkiainen (S).

Reservation 12 (SD)

6. Stöd till särbegåvade och barn med särskilda behov

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 23 och

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

7. Deltagande i förskola

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:522 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2017/18:667 av Gustaf Lantz (S),

2017/18:1226 av Helena Bouveng (M),

2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2017/18:2223 av Paula Holmqvist m.fl. (S),

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 40,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 24 och 27,

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 40 och 43 samt

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 15 (C)
Reservation 16 (L)
Reservation 17 (KD)

8. Barnomsorgspengen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 10,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 28,

2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) yrkande 7,

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 15 och

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (KD)

9. Pedagogisk omsorg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 11,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 27,

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 43 och

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 28-30.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (V)
Reservation 23 (KD)

10. Öppna förskolor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 30,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 44 och

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 31.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (KD)

11. Barnomsorg på obekväm arbetstid

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 8,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 26,

2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:2173 av Teresa Carvalho (S) och

2017/18:3137 av Saila Quicklund (M).

Reservation 26 (SD)

12. Vissa organisatoriska frågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkandena 5, 6 och 9 samt

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 24, 29 och 34.

Reservation 27 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-27
Debatt i kammaren: 2018-02-28
4

Beslut

Beslut: 2018-02-28
12 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kvalitet i förskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:522 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 19,

2017/18:3359 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 samt

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)
Reservation 4 (KD)

2. Jämställdhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:368 av Birgitta Ohlsson och Nina Lundström (båda L),

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 5 (SD)

3. Tillsyn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3359 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 41 och

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 45.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

4. Lärandet i förskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:522 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 3 och

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (L)

5. Minoritetsspråk och modersmålsstöd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 2 och

2017/18:1113 av Ida Karkiainen (S).

Reservation 12 (SD)

6. Stöd till särbegåvade och barn med särskilda behov

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 23 och

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

7. Deltagande i förskola

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:522 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2017/18:667 av Gustaf Lantz (S),

2017/18:1226 av Helena Bouveng (M),

2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2017/18:2223 av Paula Holmqvist m.fl. (S),

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 40,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 24 och 27,

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 40 och 43 samt

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 15 (C)
Reservation 16 (L)
Reservation 17 (KD)

8. Barnomsorgspengen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 10,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 28,

2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) yrkande 7,

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 15 och

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (KD)

9. Pedagogisk omsorg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 11,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 27,

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 43 och

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 28-30.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (V)
Reservation 23 (KD)

10. Öppna förskolor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 30,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 44 och

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 31.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (KD)

11. Barnomsorg på obekväm arbetstid

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 8,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 26,

2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:2173 av Teresa Carvalho (S) och

2017/18:3137 av Saila Quicklund (M).

Reservation 26 (SD)

12. Vissa organisatoriska frågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkandena 5, 6 och 9 samt

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 24, 29 och 34.

Reservation 27 (SD)