Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU7

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 27 mars 2019

Nästa händelse: Beslut 27 mars 2019

Utskottets förslag

Nej till motioner om förskolan (UbU7)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om förskolan. Motionerna tar bland annat upp frågor om förskolans inriktning och kvalitet, tillsyn, deltagande i förskolan och annan pedagogisk verksamhet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej bland annat eftersom arbete pågår eller åtgärder redan har vidtagits i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-31
Justering: 2019-03-05
Trycklov: 2019-03-06
Reservationer 28
Betänkande 2018/19:UbU7

Nej till motioner om förskolan (UbU7)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om förskolan. Motionerna tar bland annat upp frågor om förskolans inriktning och kvalitet, tillsyn, deltagande i förskolan och annan pedagogisk verksamhet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej bland annat eftersom arbete pågår eller åtgärder redan har vidtagits i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter

1. Förskolans inriktning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 9,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 17,

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 15 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (L)

2. Obligatorisk språkförskola

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 10,

2018/19:2836 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 2 och

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 4 (M, SD, KD)

3. Kvalitet i förskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 5, 6 och 11,

2018/19:1975 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) yrkande 1,

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 4,

2018/19:2834 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 3 och 5,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 16,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 38 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

4. Matkvalitet i förskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4 och

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 45.

Reservation 9 (SD)

5. Tillsyn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2834 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 10 (M, SD)

6. Lärandet i förskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:2042 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (L)

7. Jämställdhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

8. Modersmålsstöd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 16 (SD)

9. Deltagande i förskola m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:770 av Helena Bouveng (M),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 47,

2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2018/19:2042 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2018/19:2760 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2836 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 14,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 17 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 19 och 20.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (KD)
Reservation 21 (L)

10. Pedagogisk omsorg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 13,

2018/19:1053 av Mats Wiking (S),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 46,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 43 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 27-29.

Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (KD)

11. Öppna förskolor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 49,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 44 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 30.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (KD)

12. Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte finns

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2018/19:1977 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S) och

2018/19:2180 av Saila Quicklund (M).

Reservation 26 (V)

13. Barnomsorgspengen m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:1638 av John Weinerhall (M),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 10,

2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 10,

2018/19:2467 av Mikael Oscarsson (KD) och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 21 och 22.

Reservation 27 (SD)
Reservation 28 (KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-12
Debatt i kammaren: 2019-03-13
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27
13 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förskolans inriktning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 9,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 17,

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 15 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (L)

2. Obligatorisk språkförskola

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 10,

2018/19:2836 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 2 och

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 4 (M, SD, KD)

3. Kvalitet i förskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 5, 6 och 11,

2018/19:1975 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) yrkande 1,

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 4,

2018/19:2834 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 3 och 5,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 16,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 38 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

4. Matkvalitet i förskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4 och

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 45.

Reservation 9 (SD)

5. Tillsyn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2834 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 10 (M, SD)

6. Lärandet i förskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:2042 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (L)

7. Jämställdhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

8. Modersmålsstöd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 16 (SD)

9. Deltagande i förskola m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:770 av Helena Bouveng (M),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 47,

2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2018/19:2042 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2018/19:2760 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2836 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 14,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 17 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 19 och 20.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (KD)
Reservation 21 (L)

10. Pedagogisk omsorg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 13,

2018/19:1053 av Mats Wiking (S),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 46,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 43 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 27-29.

Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (KD)

11. Öppna förskolor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 49,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 44 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 30.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (KD)

12. Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte finns

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2018/19:1977 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S) och

2018/19:2180 av Saila Quicklund (M).

Reservation 26 (V)

13. Barnomsorgspengen m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:1638 av John Weinerhall (M),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 10,

2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 10,

2018/19:2467 av Mikael Oscarsson (KD) och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 21 och 22.

Reservation 27 (SD)
Reservation 28 (KD)