Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU19