Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU19

Energimyndigheten får ökade möjligheter att utfärda ursprungsgarantier för el (NU19)

Energimyndigheten får ökade möjligheter att utfärda så kallade ursprungsgarantier för el. En ursprungsgaranti visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån.

Energimyndighetens ökade befogenheter innebär att systemet med ursprungsgarantier för el kan utvecklas löpande och att ursprungsgarantierna kan överföras till andra EU-länder.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.

Datum för beslutet: 19 april 2017
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:NU19 (pdf, 944 kB)
Sammanfattning
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändring i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el. Förslaget innebär bl.a. att Energimyndigheten ska kunna utfärda ursprungsgarantier som är anpassade för överföring mellan medlemsstater i EU. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.
Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår motioner från den allmänna motionstiden 2016/17 som rör elmarknaden. I flera fall hänvisar utskottet till att de frågor som tas upp i motionerna omfattas av Energikommissionens förslag som för närvarande är under beredning.
I betänkandet finns 6 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).
Behandlade förslag
Proposition 2016/17:124 Fortsatt gräns­­överskridande handel med ursprungs­garantier för el.
37 yrkanden i motioner från den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-12
Reservationer 6
Betänkande 2016/17:NU19

Energimyndigheten får ökade möjligheter att utfärda ursprungsgarantier för el (NU19)

Energimyndigheten får ökade möjligheter att utfärda så kallade ursprungsgarantier för el. En ursprungsgaranti visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån.

Energimyndighetens ökade befogenheter innebär att systemet med ursprungsgarantier för el kan utvecklas löpande och att ursprungsgarantierna kan överföras till andra EU-länder.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-18
Debatt i kammaren: 2017-04-19
4

Beslut

Beslut: 2017-04-19
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:124.

2. Elmarknadsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:155 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1-3,

2016/17:509 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 1-6,

2016/17:557 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld (båda M),

2016/17:649 av Lars Tysklind (L),

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 16-18 och 25,

2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2016/17:1434 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 3 och 5,

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 32-34 och 38,

2016/17:1960 av Kristina Yngwe (C),

2016/17:1973 av Kerstin Lundgren (C),

2016/17:1980 av Staffan Danielsson (C),

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 4, 12, 16, 18 och 19,

2016/17:3072 av Eskil Erlandsson och Ola Johansson (båda C),

2016/17:3188 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3189 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 2 och 4,

2016/17:3376 av Said Abdu (L) och

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 22 och 23.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)
Reservation 6 (KD)