Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 november 2017

Nästa händelse: Beredning 24 oktober 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-12
Justering: 2017-10-26
Trycklov: 2017-11-03
Betänkande 2017/18:MJU6
3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-07
Debatt i kammaren: 2017-11-08
4

Beslut

Beslut: 2017-11-08