Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Genomförande av rättshjälpsdirektivet

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU20

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 mars 2019

Nästa händelse: Bordläggning 26 mars 2019

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-28
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-14
Reservationer 3
Betänkande 2018/19:JuU20

Förslagspunkter

1. Möjlighet för åklagare att interimistiskt förordna offentlig försvarare

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3025 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 2 och

avslår proposition 2018/19:42 punkt 1.

Reservation 1 (S, V, MP)

2. Nationell domstolsjour

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en nationell domstolsjour och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3025 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 1.

Reservation 2 (S, V, MP)

3. Lagförslaget i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder,
2. lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:42 punkterna 2 och 3.

4. Offentlig försvarare för barn som misstänks för allvarliga brott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2592 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 3 (L)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27
4 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Möjlighet för åklagare att interimistiskt förordna offentlig försvarare

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3025 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 2 och

avslår proposition 2018/19:42 punkt 1.

Reservation 1 (S, V, MP)

2. Nationell domstolsjour

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en nationell domstolsjour och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3025 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 1.

Reservation 2 (S, V, MP)

3. Lagförslaget i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder,
2. lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:42 punkterna 2 och 3.

4. Offentlig försvarare för barn som misstänks för allvarliga brott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2592 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 3 (L)